Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Zorgboerderijen die met hun deelnemers verse groente en fruit voor de Voedselbank verbouwen, is dat geen prachtig idee? In een eerder project zijn samen met de Federatie Landbouw en Zorg tussen 2015 en 2019 al 17 van deze ‘Vriendentuinen’ ondersteund.  Voor een nieuwe pilot worden drie extra locaties gezocht. Juist nu is de behoefte aan Vriendentuinen groot. Door corona hebben Voedselbanken veel meer vraag. Tegelijkertijd is het aanbod aan verse groenten en fruit afgenomen.  Dus dat bied mogelijkheden voor de producten van de Vriendentuinen.

Ook zorgboerderijen hebben het door corona moeilijk.  Ze hebben vaak veel extra inzet moeten plegen om corona-proof zorg te leveren tegen soms minder inkomsten. Een vraag om mee te gaan helpen aan een goed doel als dat van de Vriendentuinen en gratis grond of gewassen beschikbaar te stellen, is daardoor nu lastig. Groenteteelt is vaak een essentieel onderdeel van het verdienmodel.

Projectleider Ellen Oomen ging echter niet bij de pakken neerzitten. Zij bedacht dat het ook dé tijd is voor crowdfunding. “Mensen die nu een groentepakket kopen, willen soms best een groentepakket voor iemand anders betalen. Of mensen doen een donatie en krijgen een leuke tegenprestatie. Hierbij kun je denken aan een leuke beleving op de boerderij.”

Ellen ontwikkelt nu speciaal voor de zorgboeren die willen deelnemen aan een Vriendentuin pilot  een aansprekende, kant-en-klare  campagne.  Zorgboeren en voedselbanken kunnen deze lokaal in zetten om geld in te zamelen. “We kunnen zo’n campagne ondersteunen, met wat startgeld en advies. Het grote voordeel van crowdfunding is, dat het veel meer oplevert dan alleen geld”, legt Ellen uit. “Het levert ook een flink stukje pr op, wat bij kan dragen aan de instroom van nieuwe deelnemers. Bovendien bouw je met je crowdfunders een gemeenschap om je Vriendentuin heen.”. En zo versterk je de verbinding met mensen in de omgeving. Zoals van donateurs of vrijwilligers die wel mee willen helpen op de tuin.

Ben je zorgboer en zie je het zitten om  mee te draaien in een pilotproject? Meld je dan!

Je verstevigt je positie in de omgeving en draagt tegelijk bij aan de gezondheid van mensen in financiële nood. Meer informatie kun je vragen bij  EllenOomen@zorgbelanginclusief.nl.