Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Zorgboerderijen (behalve zij die een eenmanszaak zijn), kunnen meedoen aan het FNO programma Klein Geluk. Ook ‘Vrienden van’ of aanverwante stichtingen kunnen een aanvraag doen. Aanvragers kunnen 80% van de kosten van materialen, dagbesteding of evenementen vergoed krijgen tot een maximum van € 500 per deelnemer. Op die manier kunnen zorgboeren nieuwe projecten opstarten voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Zorgboerderij Vlist kon met behulp van de gekregen middelen gereedschap aanschaffen voor een eigen hoveniersdienst. Aanvragen kunnen tot 13 oktober worden ingediend.

Het doel van het programma Klein Geluk is het verbeteren van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom activiteiten die deze factoren positief beïnvloeden. Het belangrijkste uitgangspunt is de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf. Zij staan centraal in het hele programma.

Het totale budget voor het programma Klein Geluk voor de periode 2022 t/m 2028 is € 8 miljoen. Voor deze oproep voor aanvragen van materialen, dagbesteding of evenementen is € 400.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte persoon uit de doelgroep. Minimaal 20% van het benodigde bedrag wordt gefinancierd vanuit eigen middelen of andere fondsen. De totale aanvraagkosten kunnen maximaal € 20.000 bedragen, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden.

Officieel is het programma alleen voor verenigingen of stichtingen, maar de Federatie heeft contact gehad en ook VOF’s en BV’s kunnen meedoen, mits ze kunnen aantonen dat eventuele winsten weer terugvloeien naar het bedrijf.

Zie voor meer informatie: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/