Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie Landbouw en Zorg ontwikkeld een kwaliteitskader voor de hele zorglandbouw en nodigt alle zorgboeren in Nederland uit om online mee te praten op 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Meld je wel even aan!

De zorglandbouw ontwikkelt zich razendsnel: er komen steeds meer zorgboerderijen bij en bestaande zorgboerderijen worden groter. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om zorgboerderij te zijn of te worden: er zijn veel regels, veel kwaliteitseisen en lastige aanbestedingen. De Federatie werkt daarom aan een kwaliteitskader. Een kwaliteitskader is een serie afspraken over de manier waarop je zorg wilt leveren en hoe je de kwaliteit daarvan borgt. Het kwaliteitskader voor de zorglandbouw geeft zorgboeren houvast om zorg te verlenen die past binnen de regels, zonder dat het te ingewikkeld wordt of te ver af komt te staan van het leven op de boerderij. Want juist dat gewone boerenleven wordt zo ontzettend door deelnemers gewaardeerd, dit is waar de kracht van de zorglandbouw ligt. Binnen het kwaliteitskader wordt deze ‘kracht van de zorglandbouw’ beschreven aan de hand van 9 kernwaarden, zoals ‘Ik word gezien en gehoord’ of ‘Ik kan kiezen uit nuttig werk’.

Directeur van de Federatie Landbouw en zorg Maarten Fischer: “We hebben veel onderzoek gedaan naar welke aspecten op de zorgboerderij gewaardeerd worden en daar komen prachtige dingen uit. We weten nu precies welke dingen van belang zijn voor mensen. Misschien leggen we met het kwaliteitskader niet alleen de basis voor de zorgboerderijen, maar kunnen we ook juist de reguliere zorg inspireren om de beste kwaliteit te leveren, zonder ten onder te gaan aan regelzucht. Het kwaliteitskader gaat geen eenmalige papieren afspraak zijn, maar een cultuur omschrijven van zaken bespreken en van elkaar leren. Vandaar dat in het nieuwe kwaliteitskader de focus ligt op luisteren naar deelnemers, intervisie op en tussen zorgboerderijen en een landelijke academie voor scholing en onderwijs.”

De komende maanden wordt in pilots getest of de uitgangspunten van het kwaliteitskader en de plannen rond scholing zo werken als is bedacht. En via de eerdergenoemde bijpraatsessie krijgen alle zorgboeren de gelegenheid om mee te denken: “Om niks over het hoofd te zien wil ik namens de Federatie daar graag met zorgboeren over praten: vertellen waar we nu staan en vragen of we nog dingen missen” aldus Maarten Fischer.

De informatie uit de bijpraatsessie en de pilots wordt gebruikt om het kwaliteitskader verder bij te schaven. Het is de bedoeling dat het kader in het voorjaar van 2022 af is. “Maar helemaal af zal het nooit zijn”, zegt Maarten Fischer. “Ook het kwaliteitskader zelf zal zich altijd moeten blijven ontwikkelen.”

De bijpraatsessie zal ook al in het teken staan van van elkaar leren: zorgboeren worden uitgenodigd de kracht van hun bedrijf in termen van de kernwaarden toe te lichten en aan te geven op welke manier zij de ervaringen/tevredenheid van hun deelnemers meten. “Heel interessant, ik ga zeker meepraten”, zegt alvast zorgboer Marc Boersma van Zigtrijk uit Brummen.

U kunt zich voor de bijpraatsessie aanmelden via deze link