Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie Landbouw en Zorg ontwikkelt een kwaliteitskader voor de hele zorglandbouw en nodigt alle zorgboeren in Nederland uit voor de online mee- en bijpraatsessie op 21 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Meld je wel even aan!

De Federatie heeft de afgelopen tweeëneenhalf jaar aan het kwaliteitskader gewerkt. Een kwaliteitskader is een serie afspraken over de manier waarop je zorg wilt leveren en hoe je de kwaliteit daarvan borgt. Het kwaliteitskader voor de zorglandbouw geeft zorgboeren houvast om zorg te verlenen die past binnen de regels, zonder dat het te ingewikkeld wordt of te ver af komt te staan van het leven op de boerderij.

Want juist dat gewone boerenleven wordt zo ontzettend door deelnemers gewaardeerd, dit is waar de kracht van de zorglandbouw ligt. Binnen het kwaliteitskader wordt deze ‘kracht van de zorglandbouw’ beschreven aan de hand van 9 kernwaarden, zoals ‘Ik word gezien en gehoord’ of ‘Ik kan kiezen uit nuttig werk’.

Het kwaliteitskader zal begin juni gelanceerd worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het kwaliteitskader en willen we jullie graag nog 1x meenemen in het ontwerpproces. Ook zullen we ingaan op hoe de Federatie in overleg is over het kwaliteitskader met verschillende stakeholders. De vorige mee- en bijpraatsessie voor zorgboerderijen op 4 oktober was goed bezocht en we hebben veel mooie input gekregen. Ook nu hopen wij weer op een grote betrokkenheid en zien jullie graag op 21 maart. 

De bijpraatsessie zal ook al in het teken staan van van elkaar leren: zorgboeren worden uitgenodigd de kracht van hun bedrijf in termen van de kernwaarden toe te lichten en aan te geven op welke manier zij de ervaringen/tevredenheid van hun deelnemers meten.

U kunt zich voor de bijpraatsessie aanmelden via deze link