Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Wet Zorg en Dwang  heeft als doel om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als er onvrijwillige  zorg toch nodig is, dan moet er een zo licht mogelijk middel voor een zo kort mogelijk periode worden ingezet. Beslissingen hierover moeten volgens een vast stappenplan worden genomen.

Uit een gezamenlijke inventarisatie van brancheorganisaties van kleinschalige zorgaanbieders bleek, dat ruim 70 procent van kleinschalige zorgaanbieders moeite heeft met het implementeren van de Wet zorg en dwang. Er blijkt behoefte aan meer kennis en hulp bij het organiseren van regionale samenwerking.  Met hulp van het Coördinerend team Wzd kunnen zorgboeren zowel hun kennis vergroten als handvatten krijgen om samenwerking te organiseren.

In 4 regionale webinars kunnen zorgboeren deelnemen aan workshops over samenwerking in de regio, het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden uit het stappenplan, en het inrichten van het proces rondom de Wet zorg en dwang.

De online bijeenkomsten vinden plaats op: 

  • Regio Noord: woensdag 2 maart 9.00 – 11.30 uur

  • Regio West: donderdag 10 maart 14.00 – 16.30 uur

  • Regio Midden en Oost: woensdag 16 maart 9.00 – 11.30 uur

  • Regio Zuid: donderdag 24 maart 14.00 – 16.30 uur

Hier kun je je aanmelden en hier lees je er een nieuwsbrief over. Het webinar begint met een algemene introductie waarna  twee interactieve workshoprondes volgen.

De Federatie Landbouw en Zorg maakte eerder al een dossier Wet zorg en dwang op de website voor haar leden. Hier zijn ook de Veelgestelde vragen wet zorg en dwang voor zorgboerderijen te vinden te vinden die Vilans samen met de Federatie maakte. Inmiddels zijn er in samenwerking met de coalitie van brancheverenigingen voor kleinschalige aanbieders meer handige kennisproducten ontwikkeld, waaronder een Voorbeeld beleidsplan Wzd voor de ambulante zorg en Top 10 meest gestelde vragen Wzd ambulant.