Terug naar Actueel
  • Zorgboeren
Door de Coronacrisis zagen veel zorgboeren zich genoodzaakt plotseling te stoppen met dagbesteding. Zij deden er vervolgens alles aan om de zorg op afstand vorm te geven, maar al snel bleek dat de meeste deelnemers toch iets essentieels gingen missen. Het ging niet goed meer met ze. Echte dagbesteding op de zorgboerderij, is blijkbaar van onmisbare waarde. Waar zit hem dat in? Wat is nu die meerwaarde van die ‘echte zorgboerderij’?

Laten we dat samen onderzoeken om de noodzaak ervan voor de toekomst te onderbouwen én de kwaliteit ervan te versterken. Jan Hassink van Wageningen UR heeft een korte vragenlijst over de kernwaarden van de zorglandbouw ontwikkeld. We vragen met klem iedereen om dit in te vullen. Alleen als (bijna) iedere meedoet, is het onderzoek relevant! 

De enquête is een belangrijk onderdeel van het project De Kracht van Zorglandbouw. Uiteindelijk willen wij de uitkomsten met de hele sector benutten om de zorglandbouw in de komende jaren nog mooier en sterker te maken. Bijvoorbeeld door zorgboeren en hun medewerkers met goede scholing te ondersteunen.  

Je vindt de enquête hier: 
https://nl.research.net/r/Kernwaarden_Zorgboerderijen2

Hoe meer mensen de enquête invullen hoe beter. Iedereen die betrokken is bij de zorgboerderij mag hem invullen: zorgboeren, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers. We willen het liefst dat elke zorgboer die dit krijgt hem minimaal zelf invult, een paar medewerkers en vrijwilliger vraagt en minimaal 5 deelnemers. 

Met tien minuten van ieders tijd maken we samen de zorglandbouw nog sterker voor de toekomst. Met óf zonder corona.