floor oratiekaartIn de GGZ is de afgelopen jaren veel veranderd. Van het idee dat veel psychiatrische problemen iets van stofjes in het hoofd zijn, die met medicatie behandeld kunnen worden, is de kijk steeds integraler geworden. En juist die integrale kijk sluit mooi aan op de zorgboerderij. Maar zoals zorgboeren weten, is ook een zorgboerderij vaak niet de oplossing, en wordt de problematiek momenteel eerder zwaarder dan eenvoudiger. De uitdagingen in de GGZ zijn dan ook legio, en weinigen hebben daar een beter overzicht van dan Professor Floortje Scheepers, die graag met zorgboerderijen in gesprek gaat over de actuele ontwikkelingen en hoe zorgboerderijen hun steentje kunnen bijdragen aan deze enorme groep mensen.

Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, hoofd van de afdeling fotoariannePsychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) van het UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur van Phrenos. Sinds 1 april 2019 is zij lid van de Kwaliteitsraad, de de (onafhankelijke) adviesraad van het Zorginstituut Nederland. Arianne van't Hoog is psychiater en zorgboerin. Sinds 2010 heeft ze op het oorspronkelijk agrarische bedrijf van haar ouders een zorgboerderij in combinatie met een zelfstandig gevestigde praktijk voor psychiatrie.

Wanneer: dinsdag 6 oktober 19.30 - 20.30 uur. Geef je hier op!

Ben je verhinderd, kijk dan dit webinar hier terug en kijk hier de presentatie terug.