Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

In Nieuweroord, vlakbij Hoogeveen, hebben wij een (hobby) boerderij, met te bewerken grond en dieren die verzorgd moeten worden. De begeleiding bij dagbesteding op de locatie De Boterhoek valt onder het kwaliteitskeurmerk. We hebben appartementjes in en bij de boerderij gebouwd.  

Wij bieden dagbesteding en woonbegeleiding. Daarnaast organiseren we van allerlei activiteiten in de vrije tijd. Dat zijn meestal culturele of sportieve activiteiten (b.v. voetval, volleybal, dansen, elffantasy fair, optreden van ons popkoor). Ook gaan we soms een avond darten, of naar een optreden van b.v. Jannes. Het werk: dat kan zijn stallen mesten, schuilhok timmeren, weide repareren, dieren voeren, werken in de keuken, kantoor, tuin, en voor winkeltje Nr 107, enz. Afhankelijk van ieders mogelijkheden en wensen. Mensen kunnen daar een zakcentje mee verdienen, afhankelijk van inzet.
Dieren: kippen, eenden, mini pony's, mini schaapjes, geitjes, konijnen, poes, hangbuikzwijn, een Fries paard, Haflinger,  en een B pony.

Huisregels in het kort:
Ieder toont respect voor de ander. Ieder helpt mee met corvee. Op het terrein van de zorgboerderij worden geen verslavende middelen gebruikt. Niet binnen roken en niet in de schuren roken.

Doelgroep:
Niet een specifieke doelgroep. De 'klik' is belangrijk, en of iemand past bij ons. We hebben kennis, ervaring en plezier in en begrip voor: mensen met ADHD, autisme, Downsyndroom, PDD NOS. We zijn iets minder gericht op mensen met een lichamelijke beperking, alhoewel dat geen probleem hoeft te zijn. Ook logeren er af en toe volwassenen bij ons, bijvoorbeeld mensen die met ondersteuning van familie begeleid zelfstandig
wonen, maar die af en toe wel eens weg willen (en de familie even de handen vrij). We hebben inmiddels ook enige ervaring in psychiatrische problematiek. We hebben ervaring in de omgang met mensen die moeilijk kunnen praten (in b.v. 'totale communicatie')

Begeleiding: 
Jeannet Scholten leidt de organisatie en is opgeleid voor dit werk.
Begeleiders zijn ervaren (groeps) werkers en opgeleid voor het begeleiden . In de begeleiding zijn betrokkenheid
en respect belangrijke issues, maar ook grenzen aangeven, consequent gedrag en mensen aan laten lopen tegen de consequenties van gedrag, en inlevingsvermogen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van mensen en proberen niet te veel te 'zorgen'.

Financien:
We worden doorgaans betaald vanuit het PGB. Ook is ZIN mogelijk en financiering via de WMO.

Werk

Wij zoeken werk dat past bij de mensen die op onze boerderij willen werken. Dat betekent dat we ons werk kunnen uitbreiden met andere activiteiten. Ieder doet werk dat bij hem/haar past en op het niveau dat hij/zij aankan.

De werkzaamheden die nu kunnen worden uitgevoerd zijn:

- onderhoud van land en omheining

- voeren en verzorgen van de dieren en hun hokken

- voeren en verzorgen van de paarden

- onderhoud en aanleg van moestuin

- brandhout zagen

- huishoudelijk werk

- koken/bakken

- tuin onderhoud

- helpen bij de verbouwing

- spaken en vlechten van fietswielen

- montage werk

- Winkeltje NR 107 / Rustpunt

Bijzonderheden

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 23-02-2021

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl