Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een inspirerende locatie, interessante informatie, veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, stralend weer en zo’n 130 belangstellenden maakten de Dag van de MFL donderdag 15 juni op Landgoed Mariënwaerdt tot een succes.

Naar deze dag kwamen multifunctionele landbouw ondernemers en boeren en tuinders met interesse in het opzetten van een multifunctionele activiteit. Onder leiding van dagvoorzitter Boerin Agnes gaven Gerbert van der Wal (manager Team Agro-Economie bij LNV) en Arjan Monteny (voorzitter LTO Multifunctionele Landbouw en Platform MFL) een introductie op het thema ‘De rol van MFL in de toekomst van de landbouw’.

Arjan Monteny sprak over het 10 punten plan dat de vakgroep MFL samen met de brancheorganisaties (waaronder de FLZ) heeft opgesteld. “Wij als MFL-ondernemers zijn er klaar voor om verder te ontwikkelen. Geef ons ruimte om te ondernemen!” Daarmee verwees Monteny naar de knelpunten die onze ondernemers ervaren in de ruimte die ze krijgen vanuit de overheid: knelpunten in Ruimtelijke Ordening, toenemende regeldruk en beperkte beschikbaarheid aan kennis en informatie en bekendheid van onze sector bij overheden en bij partijen rondom onze bedrijven (banken, accountants e.d.).

Over dit thema werd doorgepraat in het omgevingspanel met vertegenwoordigers van Rabobank, College van Rijksadviseurs, de grootste plattelandsgemeentes verenigd in P10 en LTO. Vervolgens vertelden MFL-ondernemers Rebecca Bischoff (Landwinkel Beej Bischoff), Wiard Visser (De Buytenhof) en Constance Veldman (Belevingsboerderij Veldzicht Hoeve) over de keuzes die zij gemaakt hebben in het ondernemerschap. Na een heerlijke lunch gingen de deelnemers uiteen, waarbij ze de keuze hadden uit een zestal workshops rondom ruimtelijke ordening, financiering, kengetallen, agrotoerisme, de verbinding tussen de agrarische en multifunctionele activiteiten en Marketing & PR. De Federatie was een van de mede-organisatoren en heeft de inleiding verzorgd voor de workshop ‘Verbinding tussen agrarisch en multifunctioneel’ in de persoon van bestuurslid Bart Pijenburg van tuinderij De Es.

De dag, georganiseerd door het ministerie van LNV en LTO, werd afgesloten met een borrel.