Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De tools uit de toolkit van het kwaliteitskader worden op verschillende manieren gebruikt. De Blik van Buiten, intervisie, het spinnenweb en de kernwaardekaartjes leiden allemaal tot reflectie en kwaliteitsverbetering.

De Blik van buiten op de zorgboerderij kan op verschillende manieren georganiseerd worden. In de toolkit zit een vragenformulier voor bezoekers van de zorgboerderij over de kernwaarden. Bezoekers kunnen aangeven wat ze van de zorgboerderij vinden, wat ze willen meegeven en welke kernwaarden ze zien of meer zouden willen zien.

Mies Meijer van zorgboerderij De Geitenmeijerij: “Tijdens de jaarlijkse ouder inspraak avond bespreken we diverse onderwerpen die betrekking hebben op de zorgverlening. Zoals het gebruik van ZILLIZ, of hoe komt een beschikking tot stand, of de uitslag van tevredenheid onderzoek, of visie en missie van de Geitenmeijerij. Elk jaar hebben we dan een onderwerp en zo dit jaar het kwaliteitskader. We hebben alle 9 kernwaarden besproken en nadien heeft iedereen de Blik van Buiten ingevuld. Iedereen was positief, iedereen herkent de kernwaarden. Er kwamen geen verbetersuggesties. Dat komt misschien ook omdat het een eerste keer was. Tegelijk zijn we van mening, dat je ook niet altijd hoeft te verbeteren. We scoren al een 8,9. Maar de Blik van Buiten is ook heel goed om te zorgen dat je kwaliteit vasthoudt en niet afglijdt. We hebben veel moeten bezuinigen, maar gelukkig niet ten koste van de kwaliteit. Ik wil de Blik van Buiten ook bij de familiedag gebruiken en standaard inzetten als er iemand langskomt. Op die manier verwacht ik dat er trends zichtbaar worden en we mogelijk nog wel eens op een verbeterpunt stuiten.”

Er wordt al veel aan intervisie gedaan. Sommige zorgboeren doen dat in eigen georganiseerde groepen, maar er zijn ook groepen die worden gefaciliteerd door de leden van de Federatie.  Omdat er soms zorgboeren zijn die het niet zelf georganiseerd krijgen en intervisie een belangrijk onderdeel is voor kwaliteitsverbetering, gaat de Academie Landbouw en Zorg vanaf oktober een landelijke intervisiegroep organiseren, die online bij elkaar komt.

Het Spinnenweb is een reflectie- en gesprekstool waarbij de kernwaarden een cijfer krijgen en er een figuur ontstaat. Het wordt vaak ingezet om feedback van deelnemers te krijgen op het functioneren van de zorgboerderij. 

Bij zorgboerderij de Viermarken werd het spinnenweb door de deelnemers ingevuld. Hier leerde de zorgboerderij van dat ‘We eten samen gezond’ niet het hoogste scoorde. Er ontstond een gesprek met de deelnemers hierover waarin de behoefte aan fruit werd geuit. Dat komt nu ook op tafel. Het is op de boerderij net zoals in het gewone leven scoorde ook niet zo hoog, maar dat bleek positief. Mieke van Dragt: “Mensen gaven aan dat ze blij zijn dat het op de zorgboerderij niet zo is als in het gewone leven.”

De kernwaardekaartjes en het kernwaardebord worden goed gebruikt, merken we als Federatie. Bij evaluatiegesprekken met deelnemers en bij teambijeenkomsten worden ze er regelmatig bij gepakt. Ook worden de kernwaardepictogrammen gebruikt als aankleding van de zorgboerderij. 

Mies Meijer van zorgboerderij De Geitenmeijerij: “De kernwaarde kaartjes helpen het gesprek op gang. In het verleden werden bevindingen veelal ter kennisgeving aangenomen. Met de kernwaardekaartjes krijg je ineens wel reflectie. We zien ook dat er gesprekken over de zorgboerderij ontstaan tussen kinderen en ouders. “Ben ik veel buiten? Wat leer ik hier eigenlijk?” Dat is heel mooi om te zien.

Ook voor medewerkers werkt het goed. We zoomen even in. Bijvoorbeeld met de kernwaardekaartjes ‘We eten samen gezond’ of ‘Ik krijg de kans om te leren’. Dan gaat het gesprek over: wat is eigenlijk gezond? En wat is leren? Is leren afwassen en opruimen ook leren? We hebben de kernwaarden ook gebruikt bij de Geef me de vijf methode (wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen & antwoorden voor mensen met autisme). Het gesprek ging daar zelfs over het waarom: waarom ben ik hier?”