Terug naar Kwaliteitskader

Toolkit bij  het kwaliteitskader

Om zorgboeren te ondersteunen bij het werken volgens het Kwaliteitskader heeft de Federatie een aantal hulpmiddelen of tools ontwikkeld. Deze hulpmiddelen samen noemen we de toolkit.

Het Bord met de kernwaarden en de kernwaarden-kaartjes kun je tegen verzendkosten ((€ 7,25 voor het bord/ de prijs van de flyers is afhankelijk van het aantal/gewicht) bestellen bij de Federatie Landbouw en zorg via federatie@zorgboeren.nl.

De uitleg over de kernwaarden, de pictogrammen en de flyer kun je hier ook downloaden:

Hieronder vind je bij elke tool uit de toolkit ideeën over hoe je die kunt inzetten in de dagelijkse praktijk op je zorgboerderij.

Bord met de kernwaarden en flyer

 • Hang het Bord met de kernwaarden op op een centrale plek op je zorgboerderij, bijvoorbeeld in de kantine of gespreksruimte, hiermee laat je zien wat de kracht is van de zorglandbouw en nodig je bezoekers en deelnemers uit om hierover in gesprek te gaan.
 • Gebruik het Bord met de kernwaarden om uit te leggen wat de kracht (kernwaarden) is van jouw zorgboerderij.

Kernwaardenkaartjes

 • Leg met behulp van de kaartjes bij de kennismaking uit wat voor zorg jouw zorgboerderij levert.
 • Geef de kaartjes bij de intake aan de deelnemer en laat hem/haar aanwijzen wat hij/zij belangrijk vindt in de zorg.
 • Gebruik de kaartjes bij het vaststellen van de doelen in het zorgplan. Wat wil je samen bereiken de komende periode?
 • Gebruik de kaartjes tijdens het evaluatiegesprek. Welke kernwaarden heeft de deelnemer de afgelopen periode ervaren? En wat heeft hij/zij mogelijk gemist?
 • Trek of kies (met het team/ of met de deelnemers) elke maand (week) één kaartje en besteed deze maand extra aandacht aan deze kernwaarde.

Het spinnenweb

 • Scoor de kernwaarden op mate van belangrijkheid en/of aanwezigheid op de zorgboerderij en gebruik dit om jouw visie op de zorg te formuleren. Waar liggen op jouw zorgboerderij de accenten? Wat zijn jouw sterke punten?
 • Gebruik het ingevulde spinnenweb om anderen te laten zien wat de identiteit is van jouw zorgboerderij.
 • Laat een deelnemer bij de kennismaking het spinnenweb invullen en vergelijk dat met je eigen score om te zien of jullie wensen en mogelijkheden op elkaar aansluiten.
 • Iedereen uit het team vult het spinnenweb in, om vervolgens de profielen met elkaar te vergelijken. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over (opvallende) overeenkomsten en verschillen.
 • Gebruik het spinnenweb als input voor de inspraakbijeenkomsten, bijvoorbeeld door iedereen vooraf te vragen het spinnenweb in te vullen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die opvallen.
 • Laat een sollicitant het spinnenweb invullen en vergelijk dat met jouw ingevulde spinnenweb. Is er een match?

Hulpmiddelen intervisie

 • Vorm binnen je eigen team of samen met zorgboeren uit jouw regio een intervisiegroep en gebruik een pas een van de intervisiemethodes toe

Vragenlijst Blik van buiten

 • Vraag andere zorgprofessionals die de zorgboerderij bezoeken om de vragenlijst in te vullen. Of nodig deze hiervoor specifiek uit. Denk aan verwijzers, behandelaren, huisarts, …
 • Vraag hoofdaannemers of contractpartners om de vragenlijst in te vullen. Hierbij kun je denken aan de regionale inkooporganisatie, een andere zorginstelling, medewerkers van de gemeente, …
 • Vraag docenten van je stagiaires om de vragenlijst in te vullen wanneer zij op stagebezoek komen.
 • Vraag mensen die helemaal geen zorg-achtergrond hebben om de vragenlijst in te vullen, dit geeft je zicht op wat buitenstaanders zien als ze op jouw boerderij komen. Hierbij kun je denken aan de dierenarts, hoefsmid, voerleveranciers, andere erf-betreders, maar ook bezoekers van je open dag, boerderijwinkel, theeschenkerij, …
 • Vul met collega-zorgboeren de vragenlijst in, bijvoorbeeld als ze bij jouw op de boerderij zijn voor intervisie, een regio-bijeenkomst of nodig ze speciaal uit.

Handreiking Kwaliteitsverslag

 • Lees de handreiking voordat je je kwaliteitsverslag gaat maken voor inspiratie en nuttige tips.