Terug naar Kwaliteitskader

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen, door met behulp van (zelf)reflectie greep te krijgen op het eigen denk- en leerproces. Een klein groepje collega's of vakgenoten staan stil bij de eigen ervaringen en delen de inzichten. Het gaat om het leren van elkaar en met elkaar. Er zijn verschillende intervisiemethodes, hier vind je twee methodes voor intervisie waarbij er een koppeling is gemaakt met de kernwaarden uit het kwaliteitskader.

Download hier de intervisiemethode van jouw keuze: