Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Uit de resultaten van het meetsysteem Vanzelfsprekend blijkt dat veel deelnemers de kernwaarden ervaren op de zorgboerderij waar zij zorg ontvangen. In Vanzelfsprekend heeft de deelnemer de mogelijkheid om aan te geven wat het effect is van de zorg op de zorgboerderij. Dit wordt bevraagd in een 5-puntsschaal en daarnaast is er ruimte om in eigen woorden aan te geven welk effect wordt ervaren.' De waardering was met een 8,8 voor de begeleiding weer hoog, net als voorgaande jaren. 

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een aanvullende rapportage opgevraagd over welke effecten de zorglandbouw op deelnemers heeft. In deze rapportage zijn de kernwaarden duidelijk terug te zien, ook al werd er niet expliciet naar gevraagd. In de toekomst zal ook de automatische rapportage laten zien hoe de deelnemers de kernwaarden ervaren en beoordelen.

Ik krijg de kans om te leren

73% van de deelnemers geeft aan dat zij nu meer kunnen. In de top 3 van dingen die zij leren, noemen zij op de eerste plaats ‘vaardigheden in dierverzorging’, gevolgd door ‘specifieke werkvaardigheden’, met op de derde plaats ‘alle facetten van het boerderijwerk’. Er is ook ruimte om vaardigheden te leren waarmee certificaten behaald kunnen worden. Voorbeelden die genoemd zijn, zijn het trekker rijden en bedrijfshulpverlening (BHV).

Ik hoor erbij en doe mee

Het opdoen van sociale contacten, steun geven en ontvangen en erbij horen vallen onder de kernwaarde ‘Ik hoor erbij en doe mee’. 63% van de deelnemers geeft aan dat zij meer vrienden hebben. De belangrijkste effecten die deelnemers in relatie tot de kernwaarde ‘Ik hoor erbij en doe mee’ benoemen zijn: ‘socialer zijn’, ‘opkomen voor mijzelf/ grenzen aangeven’ en ‘goed contact leggen/onderhouden’. Op de vierde plaats wordt ‘samenwerken’ genoemd.

Ook de gelijkwaardigheid en het zelf ook iets kunnen (terug)geven wordt door deelnemers als effect benoemd. Deelnemers geven aan dat zij: ‘er voor elkaar zijn’, ‘open zijn en goed luisteren’, een ‘luisterend oor bieden’ en ‘anderen motiveren’.

Ik beweeg veel op de boerderij

De combinatie van verschillende activiteiten en de grote buitenruimte zorgt ervoor dat deelnemers op een natuurlijke manier fysiek actief zijn. Het bewegen en fysiek actief zijn, heeft zijn effect: 66% van de deelnemers die Vanzelfsprekend invulden geeft aan ‘ik ben fitter’.

Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn

De natuurlijke omgeving op de boerderij met de ruimte en mogelijkheden om zich terug te trekken, rust te ervaren en overmatige prikkels te vermijden heeft zeker ook een positief effect op de deelnemers. 66% van de deelnemers geeft aan: ‘ik heb rust in mijn hoofd’.