Terug naar Actueel
 • Zorgboeren

Vind je de zorglandbouw ook zo prachtig en houd je van foto’s maken? Doe dan mee met de fotowedstrijd rondom de kernwaarden van de zorglandbouw in lente en zomer en win een prachtige fototaart met jouw foto voor alle deelnemers en begeleiders! Een van de winnende lente foto's van vorug jaar zie je hierboven: Boerderij Groeizaam stuurde hem in met de kernwaarde Ik kan kiezen uit nuttig werk.

Dus: maak een leuke foto van een van onderstaande kernwaarden en stuur deze voor 21 september 2024 naar administratie@zorgboeren.nl. Iedereen mag meedoen, zolang de mensen op de foto maar toestemming hebben gegeven. Gebruik hiervoor dit formulier (even opslaan op je computer om uit te printen). Foto's maken mag met een camera, maar kan meestal ook gewoon met een mobiele telefoon.

Op de diverse Facebook pagina’s van zorgboeren komen al dikwijls foto’s langs van mensen die samenwerken, lekker buiten bezig zijn, contact hebben met dieren of een gezonde maaltijd bereiden. Dit zijn, meestal onbewust, al heel belangrijke kenmerken van de zorglandbouw. Beelden zijn vaak krachtiger dan woorden, en beeldtaal is een taal die iedereen begrijpt. Daarom willen we hier als Federatie meer mee doen.

In het project Kracht van de Zorglandbouw zijn de kernwaarden de spil waar het om draait. Hier omheen is het nieuwe kwaliteitskader gebouwd. De kernwaarden zoals die nu meegenomen zijn in het concept kwaliteitskader zijn:

Samen:

 • Ik hoor erbij en ik doe mee

 • Ik kan kiezen uit nuttig werk

 • We eten samen gezond

Buiten:

 • Ik beweeg veel op de boerderij

 • Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn

 • Het ritme op de boerderij geeft mij houvast

Gewoon:

 • Ik word gezien en gehoord

 • Het is op de boerderij net als in het gewone leven

 •  Ik krijg de kans om te leren

   

Voor een toelichting van deze kernwaarden zie het artikel over de Kernwaarden van de zorglandbouw.

Zorgboeren kunnen per kernwaarde foto’s insturen. Meer foto’s mag ook. Let er wel op dat de personen die op de foto staan en/of hun wettelijke vertegenwoordigers toestemming hebben gegeven voor publicatie op internet en social media. Gebruik hiervoor dit formulier. Een onafhankelijke jury beslist wie per kernwaarde de mooiste foto heeft. Dus er zijn 9 taarten te winnen! Van elke mooiste kernwaarde foto maken we een fototaart.

 

Info voor deelnemers aan de fotowedstrijd:

Fotowedstrijd Federatie Landbouw en Zorg – kernwaarden zorglandbouw

 • Onderstaande wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd Federatie Landbouw en Zorg ‘Kernwaarden’.  Zie ook de bijlage.
 • Deelname aan de fotowedstrijd is mogelijk van 22 maart 2024 tot  21 september 2024. 
 • In oktober wordt voor elke kernwaarde een winnaar gekozen, dit wordt bericht in de oktober nieuwsbrief.
 • De winnaar krijgt voor zijn/haar zorgboerderij waar de foto is gemaakt een grote taart voor alle deelnemers, met daarop de winnende foto afgedrukt!

 

Hoe werkt het?

Mail je foto in hoge resolutie naar: administratie@zorgboeren.nl

Stuur per foto een formulier mee waarin staat:

 • welke kernwaarde wordt in beeld gebracht
 • naam en contactgegevens fotograaf
 • de naam en contactgegevens van de zorgboerderij waar de foto genomen is
 • als er personen op de foto staan, dat van deze personen toestemming is om ze te fotograferen.
 • het akkoord dat de FLZ gebruik mag maken van de foto(s).
 • Privacy personen in foto

Let op dat wanneer er personen op de foto’s staan, deze personen toestemming moeten hebben gegeven om gefotografeerd te worden. Overleg eventueel met de zorgboer van je zorgboerderij.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer
Federatie Landbouw en Zorg streeft naar een zorgvuldig beheer van de foto's, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s. De Federatie Landbouw en Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van de foto’s.

De FLZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto’s mogelijk (verder) wordt gepubliceerd.

Rechten FLZ

 • FLZ behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming foto’s te bewerken
 • FLZ is onherroepelijk gerechtigd om de foto’s openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media (omroepbladen, dag-, nieuws- en weekbladen), alsmede om de foto’s te exposeren. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto’s zijn eigendom van FLZ en/of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren.

 

Algemene spelvoorwaarden:


Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle digitale fotowedstrijden van Federatie Landbouw en zorg (verder te noemen FLZ)  Door deelname hieraan gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van FLZ  die direct betrokken zijn bij de uitvoering van deze actie.

 • Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. FLZ mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer ingezonden foto(s) en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de eigen website en Nieuwbrief en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de fotowedstrijd ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. FLZ mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

 • Voor de digitale fotowedstrijd geldt dat FLZ  voor deelname hieraan geen kosten in rekening zal brengen.

 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

 • De winnaars zullen worden aangewezen door een (of meer) onafhankelijke persoon (personen). De winnaars zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden overhandigd.

 • FLZ  kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens FLZ  of derden.

 • FLZ  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de fotowedstrijd.

 • FLZ  behoudt zich het recht voor de fotowedstrijd vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door FLZ  worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de fotowedstrijd of deze algemene voorwaarden kunnen gemaild worden naar FLZ, mailadres: administratie@zorgboeren.nl