Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In december ’21 communiceerden we wat het project Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg inhoudt én dat we zijn gestart met de werkbezoeken. Het doel van het project is inzicht krijgen in de praktijk en dilemma’s bij onvrijwillige zorg én de toepassing van de Wet zorg en dwang in de extramurale / ambulante praktijk van de gehandicaptenzorg. De drie brancheverenigingen VGN, Federatie Landbouw & Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg werken samen aan dit project.

Oogst van de werkbezoeken

De afgelopen maanden zijn we bij veertien zorgaanbieders /-locaties digitaal op bezoek geweest, verspreidt door heel Nederland. Er zijn vier thema’s gedefinieerd: rollen en verantwoordelijkheden, veilige en verantwoorde onvrijwillige zorg, drempels bij toepassen Wzd en Kind en Jeugd. Deze thema’s bespreken we verder met de zorgaanbieders van de werkbezoeken. We gaan met hen op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor de opgehaalde dilemma’s uit de werkbezoeken. De themabijeenkomst vinden plaats in maart.

Zie hier een overzicht van de werkbezoeken en de thema's in een verslag.