Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De eerste fase van het project ‘transparantie cijfers in de zorg landbouw’ is afgerond. Zorgboer en accountant Max Arends die het samen met Abab accountants begeleidde kijkt tevreden terug. “Een aantal belangrijke conclusies vanuit de werkgroep hebben we afgelopen week ook kunnen gebruiken bij een gesprek met beleidsmakers van het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport (VWS). We hebben naar aanleiding van het rapport ‘Niet-integere bedrijfsvoering in de jeugdzorg’ de kans gekregen om een gesprek met elkaar aan te gaan. We hebben duidelijk kunnen maken dat we een belangrijke sector zijn in de zorg (ruim 6000 medewerkers, ongeveer 10 miljoen dagdelen op jaarbasis en een omvang van ongeveer 450 tot 500 miljoen), maar tegelijk ook een bijzondere sector zijn. Ruim 2/3 van de bedrijven hebben een tweede of derde tak en hier houdt de wetgeving geen rekening mee. We hebben benoemd dat onjuiste data leiden tot onjuiste conclusies. We hebben duidelijk kunnen maken dat de conclusie dat zorgboeren te hoge winsten maken (in het rapport worden percentages van 25 tot 30 procent genoemd) gebaseerd zijn op verkeerde uitgangspunten. Als het goed is, worden we uitgenodigd om dit beter toe te lichten. Er is een kleine opening dat we in de uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders de zaken wat kunnen gaan verbeteren."

Max adviseert collega-zorgboeren ervoor te zorgen dat bij het vastleggen van financiële cijfers je voldoende aandacht besteed aan zorgcijfers. “We hebben een handleiding ontwikkeld, die je met jouw accountant kunt bespreken. Vanuit de FLZ willen we graag nog beter gefundeerd kunnen reageren op ‘aanvallen op onze integriteit’, maar dat kan niet zonder jullie medewerking. Samen kunnen we zorgen voor goede en eerlijke cijfers en analyses voor de sector. Dus doe mee en help ons meer data te verzamelen. Door de data in eigen beheer te hebben, kunnen we jullie ook helpen bij aanvragen van een financiering, gerichter in gesprek met beleidsmakers over ‘ondoordachte eisen’ in de aanbesteding, maar zeker ook onzinverhalen van ‘nieuws cowboys’ weerleggen.” 

De werkgroep wil graag in samenwerking met de Academie naast de handleiding ook de tool voor jullie beschikbaar maken. In een volgende nieuwsbrief lees je hierover meer. 

Zorgboer Henk Kiewik van Zorgboerderij De Rökker legde eerder al uit dat de tool voor hem nuttig is. Hij neemt al een aantal jaren deel in een studieclub samen met 9 andere zorgboeren. Ook dit jaar hebben ze hun financiële cijfers besproken, maar dit jaar aan de hand van de door de FLZ ontwikkelde tool. 

Zijn bevindingen over de tool: “Het is heel fijn dat er nu een tool is die helpt om de kosten en baten goed te labelen. Met deze tool kunnen we de zorgactiviteiten beter van de rundveehouderij scheiden. Het is een veel betere oplossing dan het oprichten van allerlei rechtspersonen. Dat brengt allerlei kosten en gedoe met zich mee. Door de indeling en rubricering van zorg-opbrengsten en zorg-kosten heb ik meer inzicht gekregen in hoe mijn zorgbedrijf draait. Het geeft mij meer sturingsinformatie op bedrijfsniveau. Door met collega’s in studieclub verband in gesprek te gaan over opvallende kengetallen en de achterliggende bedrijfsvoering geeft dit een goed ‘lerend’ effect. Openheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.  In de groep maken we ons wel zorgen als de hele boekhoudingen inclusief agrarische tak moeten worden overhandigd aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), is het goed om te weten dat de FLZ zich inzet om de uitvoering van de verplichte jaarverantwoording beter te laten aansluiten op onze sector. 

Tijdens de bijeenkomst is ook het rapport ‘niet integere bedrijfsvoering in de jeugdzorg’ besproken. De conclusies die in dit rapport worden getrokken, maakten ons wel boos. Onterecht worden hoge winsten in de zorg genoemd. Voor mij wel een extra reden om als zorgboeren de krachten te bundelen en onze verantwoording te nemen om samen te zorgen voor een beter weerwoord tegen dit soort zaken.”