Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Dinsdag 19 april kwamen vijf inspecteurs uit alle domeinen van de zorg inclusief de WMO-toezichthouder van GGD Gelderland-Zuid, twee zorgboeren, een regiocoördinator van een inkooporganisatie, een auditor en medewerkers van het Kwaliyteitsbureau en de Federatie bijeen op zorgboerderij Zon van gerechtigheid in Nieuw-Lekkerland. Ze gingen met elkaar in gesprek over het waarborgen van kwaliteit op de zorgboerderij. Kwaliteitsmedewerker Maya de Wilde van de Federatie: “Dat de inspecteurs van alle domeinen bij elkaar zijn is heel uniek en past goed bij het karakter van zorgboerderijen. Bij ons worden deelnemers niet in hokjes geplaatst, er wordt gekeken naar behoeftes.”

Maya organiseerde de bijeenkomst samen met een inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze is tevreden over de uitkomst. “Ik vond het mooi om te zien dat we met elkaar op één lijn zaten en een goed beeld hebben van wat goede zorg is en wat daarvoor nodig is. Bovendien hebben we denk ik met de bijeenkomst absoluut bijgedragen aan het versterken van het positieve en professionele imago van  zorgboerderijen.”

Bewuste keuzes maken

De inspecteurs van de sectoren Verpleging en verzorging, Gehandicaptenzorg en Jeugd en de toezichthouder WMO gaven aan het belangrijk te vinden dat doelgroepen niet zomaar worden gemixt en dat de juiste expertise aanwezig is op een zorgboerderij. Maya: “Het gaat allemaal over bewuste keuzes maken en goed je eigen grenzen en mogelijkheden kennen. Als je als zorgboer een goede intake doet en kritisch kijkt naar eigen kunnen plus de beschikbaarheid van professionals in jouw omgeving, worden risico’s verkleind en kan het werken met meerdere doelgroepen juist iets positiefs toevoegen. Een goede risico-inventarisatie is ook belangrijk. Als je jouw werkwijze en keuzes goed onderbouwt, kan er best veel. Het maatwerk op de zorgboerderij wordt gezien en gewaardeerd.”

Zorgboerin Hetty Damsteegt ontving de gasten en had dezelfde ervaring. “Ik ben er blanco in gegaan, maar vond het een hele vruchtbare middag. We zaten mooi op 1 lijn. Er was aandacht voor het probleem waar we als zorgboer tegenaan lopen, namelijk dat je HBO-ers op de werkvloer moet hebben om kinderen met een beperking te mogen begeleiden. Dat is financieel vaak niet mogelijk. Wij hebben via onze verenigingen en stichtingen wel de mogelijkheid gebruik te maken van HBO- expertise. We hebben het daarom gehad over de verantwoorde werktoedeling, waarin  het wel mogelijk is om met MBO-ers het werk te blijven .” De Federatie maakte over de norm verantwoorde werktoedeling eerder al een Uitleg en interpretatie regelgeving binnen de Jeugdzorg.

Verder is er gesproken over de vraag waar het mogelijk is om regels te verminderen, dit is een vraag die de Federatie vaak stelt aan zorgboeren en toezichthouders. Ook in deze bijeenkomst kwam hier niet een eenduidig antwoord op, het blijft een zoektocht waar we het gesprek over moeten blijven voeren. Wat aan het eind van de ochtend wel duidelijk werd, is dat de inspecteurs heel erg onder de indruk waren van de kwaliteit en de kwaliteitsborging op de zorgboerderij. Hieruit bleek maar weer hoe belangrijk het is om te vertellen hoe wij de zorg verlenen en hoe wij de kwaliteit op zorgboerderijen geborgd hebben. Dit is wat we het aankomende jaar ook veel zullen doen vanuit de Federatie, en we creëren mogelijkheden voor de zorgboeren om dit ook te doen, zoals op de Open dag 25 juni.

Het gesprek was eenmalig gepland, maar er zijn vervolgafspraken gemaakt om verder te praten over het kwaliteitskader. “Daar waren ze heel enthousiast over en dat opent voor ons deuren voor een betere belangenbehartiging”, aldus Maya.