Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een informatiesheet opgesteld naar aanleiding van diverse vragen van zorgboeren die werken met jeugd, over het inzetten van geregistreerde of niet geregistreerde SKJ-medewerkers en de daaraan gekoppelde eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In deze informatiesheet wordt op drie punten verder ingegaan. Er bestaat veel onduidelijkheid over de invulling van de ‘Norm verantwoorde werktoedeling’ in relatie tot de eisen van de gemeente bij aanbestedingen. Er zijn situaties waarin de gemeente hogere eisen stelt dan de ‘Norm verantwoorde werktoedeling’. Deze vragen worden in het eerste deel beantwoord. Ook zoeken zorgboeren naar de beste weg om als zorgboer(in) of medewerker SKJ geaccrediteerd te worden en te blijven. Hierop wordt in het tweede gedeelte ingegaan. En als laatste is er onduidelijkheid over de functieomschrijving van een Hbo’er met SKJ. De vraag is welke functieomschrijving de functie van de SKJ’er goed omschrijft en voldoet aan de eisen van de SKJ. Hierop wordt in het derde gedeelte ingegaan.

Aansluitend hieraan hebben wij een Meldpunt SKJ-Jeugdzorg geopend waarop u zaken kunt melden die spelen op het vlak van de jeugdzorg en die te maken hebben met bovenstaande punten zoals Inkoop, SKJ-registratie en herregistratie. Dit meldpunt is bedoeld als input voor landelijke belangenbehartiging, de ingestuurde voorbeelden helpen ons om de problemen beter inzichtelijk te maken en op landelijk niveau aan te kaarten. Het meldpunt is niet bedoeld om zorgboeren te helpen bij oplossingen voor specifieke problemen, je krijgt dus geen reactie het ingevulde formulier.