Terug naar Actueel

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit tenminste drie personen, ook voor sommige zorgboerderijen verplicht wordt. Het houdt in dat er mensen van buiten mee gaan kijken met de bedrijfsvoering op de zorgboerderij. Daarnaast stelt de Wtza ook eisen aan de kwaliteit van het intern toezicht. Hoe pak je dit als zorgboer goed aan? De NVTZ biedt zorgboeren een tweejarig begeleidingsprogramma aan.

Het regelen van intern toezicht geldt voor zorgboerderijen die onder de vergunningsplicht vallen. Dit zijn zorgboerderijen die zorg bieden vanuit de langdurige zorg (Wlz) en/of de zorgverzekeringsweg (Zvw) én dit doen met meer dan 10 zorgverleners. Zorgboerderijen die volledig in onder aanneming werken van een van de regionale organisaties zijn uitgezonderd van de vergunningsplicht en hoeven daarom ook het intern toezicht niet zelf te regelen. Het intern toezicht is niet verplicht voor zorgboerderijen die alleen zorg vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leveren.

Zorgboeren die al voor 2022 bestonden, hebben tot 1-1-2024 de tijd om het intern toezicht te regelen en de vergunning aan te vragen. Zorgboeren die zijn gestart op of na 1-1-2022 moeten het regelen voordat zij starten met het verlenen van zorg. (Let op, dit geldt ook wanneer je je als zorgboerderij van rechtsvorm verandert en je je opnieuw inschrijft bij de Kamer van Koophandel)

Toezicht regelen grote uitdaging

Het inregelen van het intern toezicht is vooral voor kleinschalige zorgaanbieders een grote uitdaging; waar ga ik van start, wat zijn mijn rechten en plichten en waar vind ik toezichthouders die bij mij en mijn organisatie passen? En voor bedrijven met een persoonlijke aansprakelijkheid zoals eenmanzaken en VOF’s is ook de vraag  ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik niet de regie over mijn organisatie verlies?’ een belangrijke.

Zorgboerderijen die al een raad van toezicht hebben vragen zich vaak af of hun Raad van toezicht al voldoet aan de eisen van het intern toezicht vanuit de Wtza. Dus ook zij zijn soms zoekend.

Hulp vanuit NVTZ

De Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) heeft samen met een aantal brancheverenigingen de handen ineengeslagen. Milène du Burck: “We hebben voor zorgaanbieders, die nog geen intern toezicht hebben of het verder moeten professionaliseren, een tweejarig programma ontwikkeld. Gedurende deze twee jaar helpen we u als zorgaanbieder bij het organiseren van goed en passend intern toezicht.”

Zorgaanbieders dragen € 400 bij in de kosten voor het tweejarige programma. Milène: “In dat programma kan o.a. met de zorgaanbieder gekeken worden naar de statuten, gebruik worden gemaakt van de helpdesk, worden voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd en naar eigen ideeën omtrent toezicht gekeken. Daarnaast biedt de NVTZ tegen gereduceerd tarief de mogelijkheid gebruik te maken van een pool van toezichthouders via de Zoek+Vind Intern toezicht. Hoeveel tijd het geheel kost valt moeilijk te zeggen, en hangt ervan af of je bijvoorbeeld al statuten hebt.”

Aan deze pool wordt met hulp van subsidie al een tijdje gewerkt. Zo is de NVTZ is al een tijdje bezig om onder andere via de organisatie Blikverruimers geschikte toezichthouders te vinden, die hart hebben voor kleinschalige zorg en onbezoldigd hun bijdrage aan de sector willen geven. Hier kunnen alle zorgboeren gebruik van maken, ook degenen die niet aan het traject deelnemen, maar zij betalen dan wel een hogere prijs.

Inschrijven

Inschrijven voor het tweejarige programma kan nu al, het programma gaat starten in september.

Wil je meer lezen? Kijk dan in de flyer over het NVTZ traject of in de Infotheek voor meer informatie over de Wtza.