Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Soms komen zorgboerderijen in een kwaad daglicht te staan als het gaat om omzet of winst. Vaak heeft dit  te maken met het niet onderscheiden van de verschillende bedrijfstakken en het niet meenemen van onroerend goed of ondernemersloon in de kosten. Met een goede boekhouding wordt dit probleem opgelost én valt er meer van elkaar te leren. Een boekhoudkundige tool hiervoor, ontwikkeld door de Federatie en Abab accountants, komt binnenkort beschikbaar. Nu is er alvast een handleiding waarmee duidelijk wordt welke gegevens je moet verzamelen om over boekjaar 2023 de tool makkelijk in te vullen.

Drie studieclubs zijn momenteel bezig de tool te evalueren. Henk Kiewik van zorgboerderij De Rökker,  zat in een van de groepjes vanuit het Ondernemersnetwerk onder leiding van Derk Pullen. “Het is heel fijn dat er nu een tool is die helpt om de kosten en baten goed te labelen. Het bespaart accountantskosten en geeft inzicht. We spraken met elkaar al jaren de zorgcijfers door. Nu hele boekhoudingen inclusief agrarische tak moeten worden overhandigd aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), is het goed om die dan ook goed op te splitsen. Mogelijk hoeft de agrarische tak en het onroerend goed niet openbaar gepubliceerd te worden (red. hierover is de Federatie in gesprek met de Nza en VWS). Dat is mooi, want anders gaat het maar zo een eigen leven leiden. Het is een veel betere oplossing dan het oprichten van allerlei rechtspersonen. Dat brengt allerlei kosten en gedoe met zich mee.”

De Federatie heeft een werkgroep opgezet, die een tool heeft ontwikkeld om vanuit de eigen jaarrekening de cijfers zorg eenvoudig af te splitsen. Max Arends van Erve Bussink heeft een boekhoudkundige achtergrond en is een van de initiatiefnemers. Hij legt uit: “Door zuivere cijfers over onze sector te verzamelen voorkomen we foutieve beeldvorming. Maar binnen dit project merken we dat er dan wel extra aandacht nodig is voor de administratieve organisatie bij de zorgboeren.”

“We bespraken met de studieclub een rapport over niet-integere bedrijfsvoering. Daarin staan een aantal ‘red flags’ die wijzen op verdachte situaties. Die ‘red flags’ ontstaan voor een niet onbelangrijk deel door een verkeerd gebruik van de openbare cijfers. Vooral als er omvangrijke ‘neventakken’ op het bedrijf zijn naast de zorg. Door het goed vastleggen in de boekhouding kunnen we dit voorkomen. Ook kunnen we als sector dan een beter weerwoord creëren tegen die onjuiste berichtgeving. De werkgroep en de Federatie zijn hierover volop in gesprek met VWS en de NZa. Maar we kunnen de hulp vanuit de sector zeker gebruiken. Laten we dan ook samen die stap naar voor maken!”

“Bijkomend voordeel is dat goed vastleggen ook meer sturingsinformatie geeft op bedrijfsniveau. Door met collega’s in studieclubverband in gesprek te gaan over opvallende kengetallen en de achterliggende bedrijfsvoering geeft dit een goed ‘lerend’ effect. Openheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.”

Hier vind je vast wat tips van collega’s die in dit project hebben meegedaan. De werkgroep en de Federatie werken aan een vervolg aan dit project voor 2023/2024 waarbij de tool zelf ook beschikbaar komt. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.