Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Ieder half jaar houden wij een mee- en bijpraatsessie over het kwaliteitskader. Op 12 september is het weer zover: dan hebben wij een online bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur. Het afgelopen jaar hebben wij het veel gehad over de kernwaarden en de toolkit voor het kwaliteitskader, daarom zullen wij deze bijeenkomst dieper ingaan op de ringen die benoemd zijn in het kwaliteitskader.

Dat zijn persoonlijke zorg, ervaringen ophalen, reflecteren en leren en het kwaliteitsverslag. Wat staat er beschreven bij de ringen, passen we dit al toe op de zorgboerderij en hoe passen we dat dan toe? Daar zullen we dieper op ingaan. Aanmelden kan via deze link.

Op 2 juni hebben wij ons eigen kwaliteitskader tijdens een feestelijke bijeenkomst met diverse sprekers gelanceerd. Tijdens deze bijeenkomst waren er diverse sprekers die het kwaliteitskader ieder vanuit hun eigen visie bespraken. Als eerste waren Jan Tackenkamp van Zorg-erf D’n Aoverstep, Roy Cuppers - deelnemer van Zorg-erf D’n Aoverstep en Kees Oranje -vertegenwoordiger en mantelzorger van zijn moeder die naar Zorgboerderij Op aarde gaat. Daarna kwamen de hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Angela van der Putten en de directeur van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS Maartje Roelofs aan het woord. Na de pauze ging Jan van Baardewijk in op de ontwikkelingen van de kwaliteit van de zorg en Maarten Fischer, directeur Federatie Landbouw en Zorg eindigde met een uiteenzetting van de inhoudelijke kant van het kader en het proces. Maaike de Vries, voorzitter van de Federatie was deze dag ook dagvoorzitter. De lancering is opgenomen en is nog in gecomprimeerde vorm terug te kijken in ca. 45 minuten via deze link. Hierbij nog het verslag van de dag. Op de foto een beeld van de dag: dagvoorzitter Maaike de Vries interviewt deelnemer Roy.