Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Sinds januari is de nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht, waar we al eerder over berichtten. Vilans heeft een zorgboer geinterviewd over de uitwerking van de wet en de voor- en nadelen. Bernadette Willemse van zorgboerderij De Reigershoeve in Heemskerk, ziet vooral voordelen. "Wij werkten al op basis van vrijwilligheid, maar werden soms toch met ongewenste situaties geconfronteerd. Door samen na te denken en te werken volgens een stappenplan kunnen we de zorg nog beter laten aansluiten op de behoefte van de bewoner." Lees het hele interview hier.