Terug naar Actueel

In het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wordt er hard gewerkt aan een manier om gegevens over medicatie digitaal uit te wisselen. In dat kader doet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar de tevredenheid onder zorgverleners over het huidige proces van medicatieoverdracht. In het onderzoek wordt gevraagd naar hoe zorgverleners op dit moment de gegevens over medicatiegebruik controleren en hoe tevreden ze daarover zijn. Via deze link kun je het onderzoek invullen. Invullen kan tot eind juni.

Wil je meer weten over het programma Medicatieoverdracht binnen de Wegiz? Kijk dan op de website www.samenvoormedicatieoverdracht.nl, voor de actuele stand van zaken bekijk je deze video en/of presentaties in deze link.