Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Eerder kondigden we al aan dat er 3 nieuwe praktijkopleidingen, de zogenaamde brancheopleidingen, zijn ontwikkeld speciaal voor deelnemers. In deze video wordt uitgelegd wat het doel en de opzet is van deze brancheopleidingen.

In regio Urk/Flevoland starten binnenkort de eerste groepen,  met steun vanuit de eerste subsidie-fase. Een aantal zorgaanbieders in deze regio, waaronder ook zorgboerderijen, bieden samen een brancheopleiding Groen aan voor twintig enthousiaste deelnemers. Momenteel worden de klassen ingedeeld. Na het afronden van de opleiding hebben deelnemers meer kans door te stromen naar een vervolgopleiding of passend werk.

Zorgorganisaties met deelnemers met een indicatie voor dagbesteding vanuit Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen de opleidingen aanbieden en de subsidie aanvragen. In Flevoland was het Philadelphia Werk & Begeleiding Noord Nederland die de kar trok. Wilma Aalderink van Philadelphia wil anderen graag op weg helpen hetzelfde te doen. “Er is veel animo voor. We wilden starten met 1 klas met tien deelnemers, maar zijn al gauw voor twee klassen gegaan.”

Volgens Wilma is het aanvragen van de subsidie niet ingewikkeld. Het opzetten van een opleiding en het trainen van trainers vergde meer aandacht. “Maar door het samen te doen en van elkaar te leren, is het best te doen. Wij willen onze kennis en ons materiaal in elk geval graag delen.”

Dus zorgboeren in heel Nederland: als je deelnemers hebt die graag willen leren, grijp dan nu je kans. Vanaf 17 januari tot en met 11 februari 2022  is de nieuwe subsidieronde geopend. Het is ook zonder deelname aan het subsidietraject mogelijk op de opleidingen aan te bieden aan je deelnemers. Meer informatie over de opleidingen en het subsidietraject vindt je in ons vorige artikel en op de site van de Academie voor zelfstandigheid. Het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij reeds bestaande samenwerkingsverbanden, een overzicht hiervan inclusief de contactgegevens van aanspreekpunten vind je hier.