Terug naar Actueel

Rookvrije zorg is een belangrijk thema dat we ook vanuit de Federatie ondersteunen. Het doel, vastgelegd in het Nationaal Akkoord Rookvrije Zorg, is in 2030 een volledig rookvrije zorg te realiseren. Het Nationaal Preventieakkoord legt de lat nog hoger en streeft zelfs naar een rookvrije generatie in 2040. Bij het opstellen van het rookbeleid op je zorgboerderij is het belangrijk om de juridische kaders te kennen. Meer hierover lees je in dit artikel.

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een verbod op rookruimtes binnen alle gebouwen. Voor zorginstellingen, inclusief zorgboerderijen, geldt dit verbod al vanaf 1 juli 2021. Dit betekent dat er binnen geen rookruimtes mogen zijn. Een belangrijke uitzondering geldt voor de privéruimte van een deelnemer (van belang bij wonen). Uit jurisprudentie blijkt dat het verbieden van roken in de eigen woonruimte van de deelnemer moeilijk is, dit mag alleen als het nodig is voor een ordelijke gang van zaken en de veiligheid binnen de zorgboerderij, of in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het verbod moet goed onderbouwd zijn, anders houdt het bij de rechter geen stand.

Als je buiten een beschutte rookruimte wilt inrichten, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een afdakje).
  • De voorziening mag zich niet op het gebouw bevinden.
  • De voorziening mag zich niet binnen het gebouw bevinden (zoals een tuin die door het gebouw omringt wordt).
  • In de voorziening mogen geen werkzaamheden plaatsvinden.
  • De voorziening mag geen overlast naar binnen geven.
  • De voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • De voorziening mag geen andere functie hebben waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een schuur voor opslag of een fietsenhok).

Het ‘Juridisch kader rookvrije zorg’ van BOZ (Actiz, GGZ, NFU, NVZ en VGN) is een handig hulpmiddel. Hierin vind je ook antwoord op de vraag hoe om te gaan met medewerkers die bij de deelnemers in de privéruimte komen. Het kader is onlangs geactualiseerd, de leesbaarheid is verbeterd en er is een extra paragraaf toegevoegd met jurisprudentie en literatuur.

Klik hier voor het geactualiseerde kader van de BOZ.