Terug naar Actueel

De Federatie zet zich in voor een rookvrije zorg in 2030. Met dit streven willen wij jullie ondersteunen door middel van kennis, motivatie en vooral inspiratie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om een Rookvrije Zorg, als onderdeel van een Rookvrije Generatie te bereiken staat hierin centraal.  

In 2024 en 2025 zullen wij onze leden en leden van de BVKZ uitnodigen deel te nemen aan regionale bijeenkomsten over Rookvrij Zorg. Dit in samenwerking met BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg), die ook haar leden ertoe uitnodigt. Daarnaast worden er online vragenuren en een symposium aangeboden. Deze bijeenkomsten zullen worden geleid door Trijnie Rozema en Anton van Balkom, beiden al eerder actief als aanjagers voor de Rookvrije GGZ.

Statement
Als Federatie hebben wij het volgende statement: Vanuit FLZ en BVKZ maken we ons sterk voor het belang van een gezonde en veilige omgeving voor cliënten, medewerkers en bezoekers. We ondersteunen de beweging naar een volledig rookvrije zorgomgeving in 2030. Hierin volgen wij het Nationaal Akkoord Rookvrije Zorg.  

We moedigen het stoppen met roken aan en bieden ondersteuning aan onze leden, in kleinschalige zorg en zorglandbouw, die deze stap gaan zetten.
Het doel is om een rookvrije omgeving te creëren op de terreinen van de zorgboerderijen, waar medewerkers niet langer roken. Tegelijkertijd streven we ernaar om in 2030 een volledig rookvrije omgeving te bereiken, waarbij ook deelnemers en bezoekers niet meer op het terrein roken.
Samen streven we naar een gezondere toekomst, waarin roken geen plaats heeft binnen zorginstellingen.  
Voor vragen kunt u een mail sturen naar  laura.meyer@zorgboeren.nl