Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het initiatief genomen om een Leernetwerk te starten voor mensen die betrokken zijn bij Kleinschalig verblijf voor jeugd. Dit houdt in: een woonvorm waar niet meer dan 6 kinderen wonen. De opvoeders wonen niet in het huis maar bieden in een klein vast team wel zoveel mogelijk continuïteit.

 Of je nu begeleider bent, beleidsmedewerker, bestuurder of gedragswetenschapper: je bent uitgenodigd mee te doen.

Op 14 juni start het leernetwerk. Het doel van het leernetwerk is om de (praktijk)kennis te vergroten over hoe we kinderen en jongeren een kleinschalig thuis kunnen bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en (langdurig) kunnen opgroeien als zij niet thuis kunnen wonen of in een pleeggezin of gezinshuis. En om deze kennis in de praktijk te gebruiken.

Het leernetwerk krijgt vorm samen met de deelnemers, vanuit een gemeenschappelijke ambitie om kleinschalig verblijf (verder) te ontwikkelen. En hoe we samen kunnen leren wat werkt en wat niet bij kleinschalig verblijf.

We starten het leernetwerk te met mensen die direct betrokken zijn bij een kleinschalig verblijf of bij de ontwikkeling ervan. In de bijlage vind je meer informatie.

Zorgboeren die zich willen opgeven kunnen dat per mail doen via Anne Addink van het NJI: A.Addink@nji.nl Meer informatie is te vinden in de bijlage.