Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overspringen. Bekende zoönosen zijn Corona, Q-koorts, de ziekte van Lyme, Toxoplasmose, Salmonella en vogelgriep (laatste is gelukkig heel zeldzaam). Niet iedereen is bekend met de ziektes. Dit blijft een belangrijk onderwerp waarin we goed moeten zorgen dat onze deelnemers veilig zijn. We praten je in dit artikel even bij over ontwikkelingen.

Zoönose-certificaat

Zorgboerderijen met schapen of geiten die bij de Federatie zijn aangesloten, dienen het zoönose certificaat te hebben. Op de website van GD diergezondheidsdienst is alles te vinden over de stappen die moeten worden ondernomen om het keurmerk te behalen. Zorgboerderijen met alleen andere dieren zoals runderen, varkens, paarden, ezels en/of pluimvee kunnen er ook voor kiezen om het zoönose certificaat te behalen of extra aandacht te hebben voor hygiëne. In de kennisbank van de kwaliteitsapplicatie van het keurmerk Kwaliteit laat je zien! vind je hiervoor de checklist hygiëne (onder 6.7.6). 

Vaccinatie voor schapen en geiten verplicht.

Voor bedrijven met een publieksfunctie is het vaccineren van de schapen en/of geiten niet alleen essentieel voor het behalen van het keurmerk, maar is de uitvoering ervan ook wettelijk verplicht. Deze verplichting moet op de juiste manier nageleefd worden.

De NVWA gaf aan dat zij tijdens hun steekproeven afwijkingen vaststellen in de uitvoering van de Q-koorts vaccinatie en de registratie ervan. Zorgboeren die dit niet (tijdig) of onvolledig uitvoeren nemen een onaanvaardbaar risico voor zichzelf, hun zorgdeelnemers, hun omgeving en brengen mogelijk de hele sector in diskrediet.


Voor het geval dat het niet bij iedereen bekend is wat hier de verplichtingen zijn, zetten wij de belangrijkste aandachtspunten op een rij:

  • Tijdige uitvoering basisvaccinatie (lammeren ouder dan 3 maanden)
  • Tijdige uitvoering van de herhalingsvaccinatie (binnen 12 maanden)
  • Tijdige en juiste registratie van de vaccinaties in het I&R-systeem
  • Afzonderen van het publiek van dieren die aflammeren
  • Slechts aanvoeren van dieren die volledig zijn gevaccineerd.

Het geldt voor alle dieren, zowel mannelijke als vrouwelijke, omdat de bacterie ook via mest of urine kan worden verspreid. 

Poster

Het RIVM heeft een poster ontwikkeld, die kan worden afgedrukt en opgehangen.

Niet in het lammerhok

De lammertijd bij schapen- en geitenboerderijen is nu vol aan de gang. Dit zorgt voor meer risico op de verspreiding van Q-koorts. Het is daarom niet zonder meer toegestaan deelnemers in de aflammerhokken te laten.

Q-koorts

Want wat is dat nu eigenlijk, Q-koorts? En hoe groot is de impact? Op de website van Q-support, die patiënten ondersteunt, staat te lezen:

'15 jaar geleden is er een grote Q-koorts epidemie uitgebroken in Nederland (de grootste in Europa). Hiervan heeft een groep van ongeveer 1200 mensen na al die tijd nog aanhoudende sterk invaliderende klachten. Nog elk jaar komen er nieuwe gevallen bij van Q-koorts. Daarom is preventie zo belangrijk. Sterfgevallen aan (chronische) Q-koorts zijn er inmiddels 116.

Q-koorts is een infectieziekte die eerst lijkt op griep. U krijgt hoofdpijn, koorts en mogelijk een longontsteking (acute Q-koorts). Een deel van de patiënten ontwikkelt QVS, het Q-koortsvermoeidheidsyndroom. QVS leidt tot ernstige vermoeidheid, pijn, gewrichtsklachten en terugkerende infecties. Andere patiënten krijgen chronische Q-koorts. Zij blijven de Q-koortsbacterie bij zich dragen. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en hartkleppen. Zonder de juiste behandeling is chronische Q-koorts levensbedreigend. Veel patiënten hebben te kampen met slaapproblemen.'

Kortom: we moeten hier echt goed de aandacht voor houden!