Terug naar Kwaliteitskader

De tweede ring uit het kwaliteitsmodel gaat over het ophalen van ervaringen van deelnemers en andere betrokkenen via ervaringsonderzoeken en inspraakmogelijkheden.

Meer over Ervaringen ophalen vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.2

Hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken zijn: