Onderwijs-zorgboerderijen

De onderwijs-zorgboerderij is een fenomeen dat in opkomst is. Het houdt in dat kinderen die thuis zijn komen te zitten, via de boerderij weer terug naar school gaan. Op zeker meer dan 50 boerderijen worden gemiddeld 400 leerlingen opgevangen die uitgevallen zijn in het speciaal en regulier onderwijs.

Wageningen University & Reserach, Radboud Universiteit Nijmegen, Aeres Hogeschool en het Kohnstamm Intituut zijn betrokken bij onderzoeken naar de effecten van de onderwijs-zorgboerderij. Jan Hassink is projectleider vanuit Wageningen Universiteit en kijkt met zorgboeren mee naar wat er nodig is.

Een eerste kennisclip over de onderwijs-zorgboerderij is hier te vinden:

foto onderwijsclip

 

Eerdere onderzoeken en verslagen zijn hier te vinden:

 

En hier zijn interessante filmpjes over onderwijs-zorgboerderijen te vinden:

 

 

 1 img 9782Aanmelden nieuwsbrief voor onderwijs-zorgboeren

 

Aanmelden voor publieke nieuwsbrief over onderwijs op de zorgboerderij

 

Onderwijs zorgboeren werken graag professioneel aan onderwijs. Niet alleen het schoolse leren krijgt aandacht, ook sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt volop aandacht. Er zijn diverse methodieken die op de zorgboerderij gebruikt worden. Voor onderwijs-zorgboeren kan het handig zijn dit overzicht te hebben. Daarom delen we bij deze een link naar de levende lijst, mede gemaakt door Jan Willem Veerman van de Radboud Universiteit. Heb je een aanvulling, mail dan naar tjitske.ypma@zorgboeren.nl

 • Traumasensitief werken
 • Reflecteren evalueren.
 • Rots en water
 • Kwink
 • Ho tot hier en niet verder
 • Pony power voor kids
 • Goldstein
 • Praktijkverklaringen Gilde opleidingen (CLZ nb feb)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemgericht werken
 • Triple C. Behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen
 • The leader in me. Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, gebaseerd op het boek ‘The 7 Habitsof Highly EffectivePeople’ van Stephen Covey
 • ALMP (Anders leren met paarden). Methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht, door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl, visueel/kinesthetisch in plaats van auditief
 • Geef me de vijf. Hulp voor het leren omgaan met autisme
 • Positive Behavior Support. Schoolbrede aanpak gericht op versterken van gewenst gedrag en voorkomen van probleemgedrag
 • Brain Blocks. Interventie gericht op het verbeteren van het sociale en emotionele functioneren van kinderen en volwassenen
 • Gordon cursus. Opvoedvaardigheden voor ouders een leerkrachten, o.a. actief luisteren, ik-boodschappen

Hier vind je klikbare links naar meer informatie over onderwijs-zorgboerderijen, behorende bij de presentatie De onderwijs-zorgboerderij. Echt onderwijs-echte zorg!