Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Midden in het weidevogelgebied, even buiten Epe, ligt de boerderij van de familie Verdonk. Wij hebben 2 locaties die vlak bij elkaar liggen. 

 • Locatie Koepad is recent (2019) gestart als woonzorgboerderij voor jongeren die willen toegroeien naar zelfstandigheid en/of een verstandelijke beperking hebben. Vaak met ASS als bovenliggende of 2e grondslag. 
 • Locatie Weteringdijk (onze hoofdlocatie, gestart in 1998) waar we wonen voor jeugd aanbieden in een huiselijke setting en dagbesteding voor kinderen/ jongeren en volwassenen met 'ASS'. Zie voor meer informatie: https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-wilgenhof-loc-weteringdijk

Lidy heeft een opleiding in de zorg genoten en heeft ruime ervaring in werken met mensen met een vorm van autisme en met mensen met een verstandelijke beperking. Roel heeft inrichtingswerk, activiteitenbegeleiding en een agrarische opleiding doorlopen. En heeft inmiddels vele jaren ervaring in deze verschillende werkgebieden.

Onze visie:

 • Eigenwaarde staat voorop
 • Elk mens heeft het recht om nodig te zijn
 • Leren en werken vanuit eigen kracht

Werk

Op locatie het Koepad wonen in principe jongeren die buitenshuis dagbesteding ontvangen of elders werken. Incidenteel krijgt een bewoner dagbesteding op locatie Weteringdijk, dit is maatwerk. Bewoners worden wel betrokken in de volgende bedrijfstakken/nevenactiviteiten die op de boerderij worden aangeboden. 

 • Moestuin (voor eigen gebruik) 
 • Natuur-, landschaps- of bosbeheer
  • Bewoners worden soms betrokken bij het onderhoud van het terrein, zoals snoeien, onkruid wieden, onderhoud omheining, grondbewerking, singelonderhoud.
 • Huishoudelijke activiteiten
  • Deelnemers worden betrokken bij de normale huishoudelijke werkzaamheden, zoals het dekken van de tafel, stofzuigen en het in- en uitruimen van de vaatwasser.

Bijzonderheden

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op de boerderij, en kijken daarbij naar de individuele mogelijkheden van ieder persoon, de groeimogelijkheden en werken we aan wederzijds begrip, respect, waardering of dit in ieder geval proberen te 'kweken'. Dit omdat dit een belangrijke waarde is om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Daarnaast kijken wij als volgt naar onze eigen rol:

'Een zorgboer is geen begeleider maar een voor'-werker en een voor-lever'

Dit betekent niet dat wij onszelf niet zien als begeleiders maar dat, wie wij zijn als mens en in onze gedragingen en uitingen, congruent moet zijn en als voorbeeld dient voor onze bewoners. Wij zijn Roel en Lidy! 

Wij gebruiken geen specifieke methode maar laten ons vanwege onze doelgroep (overwegend ASS) wel inspireren door 'Geef me de 5' van Colette de Bruin. Daarnaast zijn rust, duidelijkheid, humor en grenzen belangrijke aansturingsmechanismen.

 

 

 

 

Samenwerking met andere organisaties

Zorgboerderij De Wilgenhof is aangesloten bij branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg, branchevereniging Zorgcollectief Midden- Ijssel Oost Veluwe, lid Zorgboerenvereniging BEZIG (Boer en Zorg in Gelderland) en lid van Coƶperatie Boer en Zorg. Wij maken structureel gebruik van ondersteuning door een (extern) orthopedagoog. In het professionele zorgnetwerk zijn soms andere zorginstellingen en/of gedragsdeskundigen betrokken, ambulant begeleiders, bewindvoerders, consulenten WMO, werkbegeleiders of school.

Keurmerken:

 • Kwaliteit Laat Je Zien (www.kljz.nl)
 • GD keurmerk Zoƶnosen 
Laatst bijgewerkt: 18-09-2023

Gestart in

2019

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Wonen
 • Crisisopvang

Soort begeleiding

 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl