Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Midden in het weidevogelgebied, even buiten Epe, ligt de boerderij van de familie Verdonk.

 • Locatie Weteringdijk (onze hoofdlocatie, gestart in 1998) waar we wonen voor jeugd/jongvolwassenen aanbieden in een huiselijke setting en dagbesteding voor kinderen/ jongeren en volwassenen met 'ASS'. 
 • Locatie Koepad is recent (2019) gestart als woonzorgboerderij voor jongeren die willen toegroeien naar zelfstandigheid en/of een verstandelijke beperking hebben. Vaak met ASS als bovenliggende of 2e grondslag. Zie voor meer informatie: https://zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-wilgenhof-loc-koepad

De Wilgenhof is in 1998 gestart als zorgboerderij, die wonen en zinvolle dagbesteding (werk) op maat verzorgd aan jongeren (jongvolwassenen) met- en zonder beperking. Verder biedt De Wilgenhof weekendopvang voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme en/of hechtingsproblematiek. Jongeren die hier wonen gaan doorgaans naar school of hebben elders werk.

Lidy heeft een opleiding in de zorg genoten en heeft ruime ervaring in werken met mensen met een vorm van autisme en met mensen met een verstandelijke beperking. Roel heeft inrichtingswerk, activiteitenbegeleiding en een agrarische opleiding doorlopen. En heeft inmiddels vele jaren ervaring in deze verschillende werkgebieden.

Onze visie:

 • Eigenwaarde staat voorop
 • Elk mens heeft het recht om nodig te zijn
 • Leren en werken vanuit eigen kracht

Het werk wat we samen op de boerderij doen is duidelijk:

 • De continuïteit die het verzorgen van de veestapel met zich meebrengt, wordt afgewisseld met de seizoensgebonden activiteiten als grond bewerken, zaaien, grond verzorgen en oogsten.

Interesse en de mogelijkheden van de 'hulpboer'  staan hierbij voorop. Vijf hectare grond maken deel uit van De Wilgenhof.

Werk

De Wilgenhof heeft zowel buiten als binnen werk en zijn er ruime mogelijkheden voor arbeidstraining.

Het buitenwerk bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

 • Het voeren en verzorgen van de geiten, koeien, paarden en het pluimvee (kippen, siervogels) en knaagdieren (cavia's, konijnen)
 • Wandelen en verzorgen van de honden
 • Onderhoud en schoonhouden van erf, stallen en gebouwen
 • Het onderhouden van de paden, hekken en afrasteringen
 • Het werken in de groentetuin 

Het binnenwerk bestaat o.a. uit het volgende:

 • Werken in de groentekas en verwerken van groenten en fruit
 • Het repareren van hokken en tuinhekken
 • Het plegen van onderhoud aan b.v. het tuingereedschap en landbouwmachines
 • Keukenwerkzaamheden in de kantine (koffiezetten, tafeldekken., schoonmaken etc)

De arbeidstraining is met name gericht op zelfstandig werken, evt. binnen een bedrijf. Ook zijn er mogelijkheden om b.v. te leren traktorrijden of een certificaat 'bosmaaier' te behalen.

De Wilgenhof is het hele jaar geopend. De dagbesteding is van 9.00 tot 16.00 of tot 17.00 uur.
Verder zijn andere tijden en mogelijkheden bespreekbaar.

Bijzonderheden

Dagbesteding

Op vraag biedt de Wilgenhof in het weekend dagbesteding voor kinderen/jongeren met een beperking. Het is de bedoeling dat de kinderen lekker kunnen spelen en al doende te leren. 

Deze opvang heeft tot doel om de thuissituatie te ontlasten maar vooral ook om kinderen met kinderen te laten spelen. Wij ondersteunen dan daar waar nodig en volgens het begeleidingsplan/ondersteuningsvraag.

Er zijn veel leuke activiteiten op de boerderij. Bijvoorbeeld het verzorgen van de dieren. Er is veel ruimte om te spelen.

Logeren op de Wilgenhof

De Wilgenhof biedt weekendopvang aan kinderen/jongeren met een vorm van autisme, hechting-problematiek of gewoon jeugdzorg. Meestal wonen de kinderen nog thuis.

Er zijn altijd dezelfde professionele begeleiders aanwezig. Op deze manier wordt structuur en veiligheid van de kinderen gewaarborgd en is er gelegenheid om een band met de kinderen op te bouwen.

Samenwerking met andere organisaties

Zorgboerderij De Wilgenhof is aangesloten bij branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg, branchevereniging Zorgcollectief Midden- Ijssel Oost Veluwe, lid zorgboerenvereniging BEZIG (Boer en Zorg in Gelderland) en lid van Coöperatie Boer en Zorg. Wij maken structureel gebruik van ondersteuning door een (extern) orthopedagoog. In het professionele zorgnetwerk zijn soms andere zorginstellingen en/of gedragsdeskundigen betrokken, ambulant begeleiders, jeugdbeschermers, bewindvoerders, consulenten WMO of CJG, werkbegeleiders of school.

Keurmerken:

 • Kwaliteit Laat Je Zien (www.kljz.nl)
 • GD keurmerk Zoönosen 
Laatst bijgewerkt: 18-09-2023

Gestart in

1998

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Crisisopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl