Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In de brief naar de kamer over de invoeringstoets Wtza heeft de minister bevestigd dat een deel van de zorgaanbieders uitgezonderd wordt van de verplichte openbare jaarverantwoording voor de jaren 2022 en 2023. Wettelijk zal deze uitzondering pas geregeld zijn in 2024 omdat de wetsaanpassing niet dit jaar klaar is.

De uitzondering geldt voor zorgaanbieders die al vóór 2022 zorg leverden en toen niet verplicht waren om jaarverantwoording te doen. Dit zijn dus zorgaanbieders die zorg leverden in PGB of onderaanneming en GEEN jeugdzorg boden.

De uitzondering geldt dus NIET voor zorgaanbieders die jeugdzorg leveren en voor zorgaanbieders die al jaarverantwoording deden in 2022.

Belangrijk: zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 een nieuw KvK-nummer kregen omdat ze van rechtsvorm wijzigden of het bedrijf opsplitsten vallen NIET onder de uitzondering. Zij worden gezien als een nieuw bedrijf en moeten dus wel de jaarverantwoording openbaar maken.

In deze link vind je de bevestiging van deze informatie op de site van de rijksoverheid

De Federatie raadt zorgboeren die onder de uitzondering vallen aan om samen met hun boekhouder het jaarverslag wel op te stellen volgens de eisen die aan de jaarverantwoording zijn gesteld. Alle informatie en vragen daarover zijn terug te vinden in dit artikel over het webinar dat de Federatie samen met SZZ eerder dit jaar gaf. Wil je hulp bij het op een rijtje krijgen van je jaarcijfers? Lees dan de oproep om mee te doen in een werkgroep. En lees meer nieuws over de Wtza in dit artikel.