Terug naar Kwaliteitskader

Deze eerste ring uit het kwaliteitsmodel gaat over afstemmen op de behoefte van de individuele deelnemer met als doel om te komen tot passende zorg, passende werkzaamheden en een passende en veilige werk- en/of woonplek.

Meer over Persoonlijke zorg vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.1.

Hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken vind je in het overzicht hieronder: