Terug naar Kwaliteitskader

De derde ring uit het kwaliteitsmodel gaat over het reflecteren op de kwaliteit van zorg op het niveau van:

  • de individuele begeleider;
  • het team op de zorgboerderij en/of team rondom de deelnemer;
  • de zorgboer in de rol als verantwoordelijke;
  • de zorgboerderij als organisatie.

Onderwerpen om op te reflecteren en van te leren zijn:

  • ervaringen in het zorgproces met de individuele deelnemer;
  • de mate waarin de kernwaarden door deelnemers beleefd worden;
  • de uitkomsten van de ervaringsonderzoeken;
  • de inbreng uit de inspraakmomenten;
  • eventuele incidenten en klachten.

Na het reflecteren is het belangrijk om de inzichten om te zetten in  concrete acties.

Omdat je niet kunt reflecteren op iets dat je niet weet of iets waarvan je je niet bewust bent, is het belangrijk om iemand met een frisse ‘blik van buiten’ om feedback te vragen. Hierbij kun je denken aan de contactpersoon van jouw regionale organisatie, een collega-zorgboer of -zorginstelling, de auditor van je keurmerk, een van de professionals uit je ondersteunende netwerk en anderen waarvan je denkt dat ze je zinvolle feedback kunnen geven.

Meer over Leren en reflecteren met een blik van buiten vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.3.

Hulpmiddelen die je hierbij kun gebruiken zijn: