Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Week van de zorglandbouw met de afsluitende Dag van de zorglandbouw was echt een feestje. Zie hier het persbericht dat erover uitging en op Facebook en LinkedIn een mooie fotocollage. Ook maakte cabaretiére Nina de la Croix een mooie compilatie van haar optreden.

Hieronder vind je de presentaties en opnames van de webinars, de Dag en de voedseltuinenbijeenkomst terug.

Webinars:

3 okt
16.00-17.00 u:

Werken met planten, dieren, en in de buitenlucht, Buiten zijn, waarom helpt dat eigenlijk? Door Laura Minderhoud. Lees meer

3 okt
19.30-21.30 u:

Social farming on an international level (English webinar en in gesprek met zorgboeren uit verschillende andere landen) door Marjolein Elings, Tineke Otten and social farmers from Europe. Lees meer

4 okt
16.00-17.00 u:

Geen beter leven dan een goed leven met dementie, door Simone de Bruin. Lees meer.

4 okt
19.30-20.30 u:

Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving: Actuele ontwikkelingen van onderwijszorgboerderijen door Jan Hassink. Lees meer.

5 okt
16.00-17.00 u:

Kernwaarden: werken met de toolkit. Door Anouk Hafkamp en Maya de Wilde. Lees meer.

5 okt
19.30-20.30 u:

‘Zorglandbouw soms negatief in beeld: Reputatiemanagement in het social media tijdperk’ door Frank Peters. Lees meer.

6 okt
16.00-17.00 u:

Werken met dieren op de zorgboerderij, wat kunnen we nog leren? door Richard Griffioen. Lees meer.

6 okt
19.30-20.30 u:

Actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de GGZ en wat is de rol van zorgboerderijen daarbij? door Floortje Scheepers en Arianne van 't Hoog (Hoeve Buitenlust). Lees meer.

 

Voedseltuinen bijeenkomst

Lees hier het persbericht, een uitgebreider verslag volgt.

Dag van de zorglandbouw

  • De lezing van Dries de Moor vind je hier
  • De lezing van Agnes van den Berg vind je hier
  • De lezing van Simone de Bruin vind je hier
  • De lezing van Carl Verheijen vind je hier
  • Het optreden van cabaretière Nina de la Croix is terug te zien in deze montage.

Ons eigen persbericht vind je hier en op Facebook en LinkedIn een mooie fotocollage van Bart de Nes. 

 

Dit was het programma:

programma week van de zorglandbouw

Detailinformatie conferentie 7 oktober:

Samen – Dries de Moor

Samen is noodzakelijk voor zingeving. Zingeving is heel persoonlijk en kent allerlei vormen, woorden en beelden. Het heeft te maken met ‘jezelf kunnen zijn’, weerklank vinden bij de ander, een waardig bestaan kunnen leiden, en ook zo behandeld te worden. Hoe kun je de filosofie van resonantie inzetten om met deelnemers te zoeken naar zingeving? En voor welke uitdagingen staan we daarbij in de samenleving? In deze lezing zal de resonantie-theorie én onderzoek dat daarmee gedaan is met deelnemers met jullie gedeeld worden. Dries de Moor is onderzoeker aan de HAN. Lees hier zijn lezing terug.

Buiten – Agnes van den Berg

De meerwaarde van buiten zijn, in en met het groen, is voor zorgboeren een vanzelfsprekendheid die eigenlijk geen nadere toelichting behoeft. Toch is het vanuit het oogpunt van professionalisering van belang dat de sector meer grip krijgt op dit unieke en onderscheidende kenmerk van zorgboerderijen. Zodat de meerwaarde van ‘buiten’ voor het welzijn en de gezondheid van cliënten voor de buitenwereld beter zichtbaar wordt, en beter kan worden benut op de boerderij. In deze lezing deelt Prof. Dr Agnes van den Berg recente wetenschappelijk inzichten over de meerwaarde van contact met de natuurlijke omgeving, en geeft ze ook tips voor hoe je die kennis in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en voormalig hoogleraar Natuurbeleving en Gezondheid aan de RuG.

Gewoon - Simone de Bruin

 Deelnemers op zorgboerderijen verzuchten vaak dat op de boerderij alles zo lekker vertrouwd voelt, “gewoon”. Maar wat houdt dat gewone in, en hoe komt dat eigenlijk? Simone de Bruin is Lector Goed Leven met Dementie aan Hogeschool Windesheim en doet al jarenlang onderzoek naar zorgboerderijen. Tijdens deze presentatie neemt zij ons mee in de bevindingen van haar onderzoek bij ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers met zorgboerderijen, maar legt ook de verbinding met de kracht van 'het gewone leven' voor alle doelgroepen. Ze kijkt daarbij naar wat zorgboerderijen doen, maar ook waarom dat zo belangrijk is voor de deelnemers. Hiervoor baseert zij zich zowel op haar eigen als op internationaal onderzoek. Ook gaat zij in op de lessen die geleerd kunnen worden van zorgboerderijen.

De hele mens - Carl Verheijen

Wat heeft topsport met zorglandbouw te maken? Beiden werken ze eraan om mensen optimaal positief gezond te maken, waarbij gezondheid zo veel meer is dan alleen afwezigheid van ziekte. Carl Verheijen weet dat als topsporter als geen ander. Hij is al meer dan 12 jaar bezig om die inzichten door te vertalen naar een nieuw systeem voor (Positieve) gezondheid en zorg in Nederland. Hij neemt de zorgboeren mee in de recente ontwikkelingen van de omslag van “ziekte” naar gezondheid, en vertaalt dat ook weer terug naar de wereld van de zorgboeren en de systemen waarin hun cliënten/deelnemers werken, leren en leven.

Naast de sprekers is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe inzichten op te doen en het is een makkelijke manier om aan te haken bij landelijke ontwikkelingen.