Tools

Toolkit bij  het kwaliteitskader

Om zorgboeren te ondersteunen bij het werken volgens het Kwaliteitskader heeft de Federatie een aantal hulpmiddelen of tools ontwikkeld. Deze hulpmiddelen samen noemen we de toolkit.

Het Bord met de kernwaarden en de kernwaarden-kaartjes kun je tegen verzendkosten ((€ 7,25 voor het bord/ de prijs van de flyers is afhankelijk van het aantal/gewicht) bestellen bij de Federatie Landbouw en zorg via federatie@zorgboeren.nl.

De uitleg over de kernwaarden, de pictogrammen en de flyer kun je hier ook downloaden:

Hieronder vind je bij elke tool uit de toolkit ideeën over hoe je die kunt inzetten in de dagelijkse praktijk op je zorgboerderij.

Bord met de kernwaarden en flyer

 • Hang het Bord met de kernwaarden op op een centrale plek op je zorgboerderij, bijvoorbeeld in de kantine of gespreksruimte, hiermee laat je zien wat de kracht is van de zorglandbouw en nodig je bezoekers en deelnemers uit om hierover in gesprek te gaan.
 • Gebruik het Bord met de kernwaarden om uit te leggen wat de kracht (kernwaarden) is van jouw zorgboerderij.

Kernwaardenkaartjes

 • Leg met behulp van de kaartjes bij de kennismaking uit wat voor zorg jouw zorgboerderij levert.
 • Geef de kaartjes bij de intake aan de deelnemer en laat hem/haar aanwijzen wat hij/zij belangrijk vindt in de zorg.
 • Gebruik de kaartjes bij het vaststellen van de doelen in het zorgplan. Wat wil je samen bereiken de komende periode?
 • Gebruik de kaartjes tijdens het evaluatiegesprek. Welke kernwaarden heeft de deelnemer de afgelopen periode ervaren? En wat heeft hij/zij mogelijk gemist?
 • Trek of kies (met het team/ of met de deelnemers) elke maand (week) één kaartje en besteed deze maand extra aandacht aan deze kernwaarde.

Het spinnenweb

 • Scoor de kernwaarden op mate van belangrijkheid en/of aanwezigheid op de zorgboerderij en gebruik dit om jouw visie op de zorg te formuleren. Waar liggen op jouw zorgboerderij de accenten? Wat zijn jouw sterke punten?
 • Gebruik het ingevulde spinnenweb om anderen te laten zien wat de identiteit is van jouw zorgboerderij.
 • Laat een deelnemer bij de kennismaking het spinnenweb invullen en vergelijk dat met je eigen score om te zien of jullie wensen en mogelijkheden op elkaar aansluiten.
 • Iedereen uit het team vult het spinnenweb in, om vervolgens de profielen met elkaar te vergelijken. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over (opvallende) overeenkomsten en verschillen.
 • Gebruik het spinnenweb als input voor de inspraakbijeenkomsten, bijvoorbeeld door iedereen vooraf te vragen het spinnenweb in te vullen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die opvallen.
 • Laat een sollicitant het spinnenweb invullen en vergelijk dat met jouw ingevulde spinnenweb. Is er een match?

Hulpmiddelen intervisie

 • Vorm binnen je eigen team of samen met zorgboeren uit jouw regio een intervisiegroep en gebruik een pas een van de intervisiemethodes toe

Vragenlijst Blik van buiten

 • Vraag andere zorgprofessionals die de zorgboerderij bezoeken om de vragenlijst in te vullen. Of nodig deze hiervoor specifiek uit. Denk aan verwijzers, behandelaren, huisarts, …
 • Vraag hoofdaannemers of contractpartners om de vragenlijst in te vullen. Hierbij kun je denken aan de regionale inkooporganisatie, een andere zorginstelling, medewerkers van de gemeente, …
 • Vraag docenten van je stagiaires om de vragenlijst in te vullen wanneer zij op stagebezoek komen.
 • Vraag mensen die helemaal geen zorg-achtergrond hebben om de vragenlijst in te vullen, dit geeft je zicht op wat buitenstaanders zien als ze op jouw boerderij komen. Hierbij kun je denken aan de dierenarts, hoefsmid, voerleveranciers, andere erf-betreders, maar ook bezoekers van je open dag, boerderijwinkel, theeschenkerij, …
 • Vul met collega-zorgboeren de vragenlijst in, bijvoorbeeld als ze bij jouw op de boerderij zijn voor intervisie, een regio-bijeenkomst of nodig ze speciaal uit.

Handreiking Kwaliteitsverslag

 • Lees de handreiking voordat je je kwaliteitsverslag gaat maken voor inspiratie en nuttige tips.

Het Bord met de kernwaarden (zie boven) en de flyer  zijn ontwikkeld zodat zorgboeren kunnen laten zien wat de kracht is van de zorglandbouw. Het bord nodigt deelnemers en bezoekers uit om met de zorgboer en de begeleiders in gesprek te gaan over de kernwaarden en biedt daarmee een aanknopingspunt om kwaliteit van zorg bespreekbaar te maken.

Het bord en de flyers zijn tegen verzendkosten (€ 7,25 voor het bord/ de prijs van de flyers is afhankelijk van het aantal/gewicht)  te bestellen via federatie@zorgboeren.nl

Manieren om het bord te gebruiken zijn:

 • Hang het Bord met de kernwaarden op op een centrale plek op je zorgboerderij, bijvoorbeeld in de kantine of gespreksruimte, hiermee laat je zien wat de kracht is van de zorglandbouw en nodig je bezoekers en deelnemers uit om hierover in gesprek te gaan.
 • Gebruik het Bord met de kernwaarden om uit te leggen wat de kracht (kernwaarden) is van jouw zorgboerderij.

De kernwaardenkaartjes bestaan uit ronde kaartjes met daarop aan de ene kant de pictogram van de kernwaarde en aan de ander kant de naam van de kernwaarde. Deze kernwaardenkaartjes kunnen worden ingezet in een gesprek over de zorg.

De kernwaardenkaartjes zijn tegen verzendkosten (€ 1,00)  te bestellen via federatie@zorgboeren.nl

Kijk hier of hiernaast naar een korte uitleg over de kernwaardenkaartjes.

Manieren om de kernwaardenkaartje te gebruiken zijn:

 • Leg met behulp van de kaartjes bij de kennismaking uit wat voor zorg jouw zorgboerderij levert.
 • Geef de kaartjes bij de intake aan de deelnemer en laat hem/haar aanwijzen wat hij/zij belangrijk vindt in de zorg.
 • Gebruik de kaartjes bij het vaststellen van de doelen in het zorgplan. Wat wil je samen bereiken de komende periode?
 • Gebruik de kaartjes tijdens het evaluatiegesprek. Welke kernwaarden heeft de deelnemer de afgelopen periode ervaren? En wat heeft hij/zij mogelijk gemist?
 • Trek of kies (met het team/ of met de deelnemers) elke maand (week) één kaartje en besteed deze maand extra aandacht aan deze kernwaarde.

Het spinnenweb is een gesprekstool. Hier of hiernaast vind je een korte uitleg en hier vind je de download.

Wil je meer uitgebreide informatie, download dan de Gebruiksinstructie.

Manieren om het spinnenweb te gebruiken zijn:

 • Scoor de kernwaarden op mate van belangrijkheid en/of aanwezigheid op de zorgboerderij en gebruik dit om jouw visie op de zorg te formuleren. Waar liggen op jouw zorgboerderij de accenten? Wat zijn jouw sterke punten?
 • Gebruik het ingevulde spinnenweb om anderen te laten zien wat de identiteit is van jouw zorgboerderij.
 • Laat een deelnemer bij de kennismaking het spinnenweb invullen en vergelijk dat met je eigen score om te zien of jullie wensen en mogelijkheden op elkaar aansluiten.
 • Iedereen uit het team vult het spinnenweb in, om vervolgens de profielen met elkaar te vergelijken. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over (opvallende) overeenkomsten en verschillen.
 • Gebruik het spinnenweb als input voor de inspraakbijeenkomsten, bijvoorbeeld door iedereen vooraf te vragen het spinnenweb in te vullen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die opvallen.
 • Laat een sollicitant het spinnenweb invullen en vergelijk dat met jouw ingevulde spinnenweb. Is er een match?

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen, door met behulp van (zelf)reflectie greep te krijgen op het eigen denk- en leerproces. Een klein groepje collega's of vakgenoten staan stil bij de eigen ervaringen en delen de inzichten. Het gaat om het leren van elkaar en met elkaar. Er zijn verschillende intervisiemethodes, hier vind je twee methodes voor intervisie waarbij er een koppeling is gemaakt met de kernwaarden uit het kwaliteitskader.

Download hier de intervisiemethode van jouw keuze:

Omdat je niet kunt reflecteren (ring 3 uit het kwaliteitskader) op iets dat je niet weet of iets waarvan je je niet bewust bent, is het belangrijk om iemand met een frisse ‘blik van buiten’ om feedback te vragen. Hierbij kun je denken aan de contactpersoon van jouw regionale organisatie, een collega-zorgboer of -zorginstelling, de auditor van je keurmerk, een van de professionals uit je ondersteunende netwerk en anderen waarvan je denkt dat ze je zinvolle feedback kunnen geven.

Een hulpmiddel om anderen om feedback te vragen zodat je daar op kunt reflecteren is de vragenlijst Blik van buiten.

Download hier:

 Manieren waarop de je vragenlijst Blik van buiten kunt inzetten zijn:

 • Vraag andere zorgprofessionals die de zorgboerderij bezoeken om de vragenlijst in te vullen. Of nodig deze hiervoor specifiek uit. Denk aan verwijzers, behandelaren, huisarts, …
 • Vraag hoofdaannemers of contractpartners om de vragenlijst in te vullen. Hierbij kun je denken aan de regionale inkooporganisatie, een andere zorginstelling, medewerkers van de gemeente, …
 • Vraag docenten van je stagiaires om de vragenlijst in te vullen wanneer zij op stagebezoek komen.
 • Vraag mensen die helemaal geen zorg-achtergrond hebben om de vragenlijst in te vullen, dit geeft je zicht op wat buitenstaanders zien als ze op jouw boerderij komen. Hierbij kun je denken aan de dierenarts, hoefsmid, voerleveranciers, andere erf-betreders, maar ook bezoekers van je open dag, boerderijwinkel, theeschenkerij, …
 • Vul met collega-zorgboeren de vragenlijst in, bijvoorbeeld als ze bij jouw op de boerderij zijn voor intervisie, een regio-bijeenkomst of nodig ze speciaal uit.