Na jaren dubbele inzet door corona, organiseert de Federatie Landbouw en Zorg een week vol inspiratie & ontspanning voor de zorgboeren en hun medewerkers. We bieden in de week van 3 oktober vier dagen lang twee gratis webinars per dag aan op allerlei onderwerpen, en sluiten de week af met een conferentie waarin zorgboeren elkaar kunnen treffen, inspiratie op kunnen doen en de batterijen opladen.
Op 7 oktober in De Werelt in Lunteren nemen vooraanstaande én verrassende sprekers zorgboeren mee langs actuele inzichten over de waarde van zorglandbouw, en hun rol in het veranderende zorgsysteem. En op de ochtend van 7 oktober vindt er een Voedseltuinen workshop plaats een eindje verderop in Zonneoord. Een hele week feest dus!

En let op, op de conferentie is plek voor 500 mensen, we hebben dankzij sponsoren de prijs laag kunnen houden, dus wacht niet te lang en geef je snel op

Het programma van 7 oktober (bovenstaand plaatje is hier als PDF te downloaden):

Separaat: 10-12 uur Voedseltuinen bijeenkomst in Zonneoord Lunteren
Vanaf 13.30 uur in De Werelt in Lunteren  de Dag van de zorglandbouw:

Het programma:

13.30 u Welkom: je kunt alleen zorgen voor een ander, als je ook voor jezelf zorgt; hoe staat het met de zorgboeren?
13.40 u De kracht van de zorglandbouw (Samen, buiten, gewoon) uitgediept, met wetenschappers Dries de Moor, Agnes vd Berg en Simone de Bruin
15.30 u Pauze en kans om te netwerken
16.10 u De hele mens: welke transitie is er gaande in de zorg, en hoe passen wij daarin- door Carl Verheijen, voormalig directeur Instituut voor Positieve Gezondheid, en directeur Innovatie bij de Noaber Foundation en voormalig schaatskampioen.
16.40 u Ode aan de zorgboer, door Nina de la Croix
17.10 u Lancering Academie van de Zorglandbouw
17.20 u Sluiting door dagvoorzitter
17.30 u Borrel

 

Geef je hier op voor deze inspirerende dag! Kosten: € 25 excl BTW voor zorgboeren die bij de FLZ zijn aangesloten, € 50 excl BTW voor anderen.

De Dag van de zorglandbouw wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting Fondsenbeheer, Eleven Floawers Foundation, Landzijde en Zorgboeren Zuid-Holland

Webinars

In de week voorafgaand aan deze dag worden er iedere dag twee gratis webinars georganiseerd voor aangesloten zorgboeren op allerlei actuele en interessante onderwerpen.
De webinars op 3,4,5 en 6 oktober zijn tussen 16.00 en 17.00 uur en van 19.30 tot 20.30.

Dit zijn de webinars die worden aangeboden:

3 okt 16.00-17.00 u: Werken met planten, dieren, en in de buitenlucht, Buiten zijn, waarom helpt dat eigenlijk? Door Laura Minderhoud. Lees meer of Geef je hier op.
3 okt 19.30-21.30 u: Social farming on an international level (English webinar en in gesprek met zorgboeren uit verschillende andere landen) door Marjolein Elings, Tineke Otten and social farmers from Europe. Lees meer of Geef je hier op.
4 okt 16.00-17.00 u: Geen beter leven dan een goed leven met dementie door Simone de Bruin. Lees meer of Geef je hier op.
4 okt 19.30-20.30 u: Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving: Actuele ontwikkelingen van onderwijszorgboerderijen door Jan Hassink. Lees meer of Geef je hier op.
5 okt 16.00-17.00 u: Kernwaarden: werken met de toolkit. Door Anouk Hafkamp en Maya de Wilde. Lees meer of Geef je hier op.
5 okt 19.30-20.30 u: ‘Zorglandbouw soms negatief in beeld: Reputatiemanagement in het social media tijdperk’ door Frank Peters. Lees meer of  Geef je hier op.
6 okt 16.00-17.00 u: Werken met dieren op de zorgboerderij, wat kunnen we nog leren? door Richard Griffioen. Lees meer of Geef je hier op.
6 okt 19.30-20.30 u: Actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de GGZ en wat is de rol van zorgboerderijen daarbij? door Floortje Scheepers en Arianne van 't Hoog (Hoeve Buitenlust). Lees meer of Geef je hier op.

De webinars zijn gratis en ongelimiteerd in het aantal deelnemers. Je kunt je aanmelden voor meerdere webinars.

Voedseltuinen

Op de ochtend van vrijdag 7 oktober vindt een mini-symposium plaats over Vriendentuinen: hoe kunnen zorgboerderijen een bijdrage leveren aan de strijd tegen honger en armoede in Nederland. Titel: Gezond voedsel óók voor mensen in armoede. Voor deze bijeenkomst wordt samengewerkt met Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg en de Elevenfloawers foundation. Lees hier meer of geef je meteen op.

 

Detailinformatie conferentie 7 oktober:

Samen – Dries de Moor

Samen is noodzakelijk voor zingeving. Zingeving is heel persoonlijk en kent allerlei vormen, woorden en beelden. Het heeft te maken met ‘jezelf kunnen zijn’, weerklank vinden bij de ander, een waardig bestaan kunnen leiden, en ook zo behandeld te worden. Hoe kun je de filosofie van resonantie inzetten om met deelnemers te zoeken naar zingeving? En voor welke uitdagingen staan we daarbij in de samenleving? In deze lezing zal de resonantie-theorie én onderzoek dat daarmee gedaan is met deelnemers met jullie gedeeld worden.

Buiten – Agnes van den Berg

De meerwaarde van buiten zijn, in en met het groen, is voor zorgboeren een vanzelfsprekendheid die eigenlijk geen nadere toelichting behoeft. Toch is het vanuit het oogpunt van professionalisering van belang dat de sector meer grip krijgt op dit unieke en onderscheidende kenmerk van zorgboerderijen. Zodat de meerwaarde van ‘buiten’ voor het welzijn en de gezondheid van cliënten voor de buitenwereld beter zichtbaar wordt, en beter kan worden benut op de boerderij. In deze lezing deelt Prof. Dr Agnes van den Berg recente wetenschappelijk inzichten over de meerwaarde van contact met de natuurlijke omgeving, en geeft ze ook tips voor hoe je die kennis in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en voormalig hoogleraar Natuurbeleving en Gezondheid aan de RuG.

Gewoon - Simone de Bruin

 Deelnemers op zorgboerderijen verzuchten vaak dat op de boerderij alles zo lekker vertrouwd voelt, “gewoon”. Maar wat houdt dat gewone in, en hoe komt dat eigenlijk? Simone de Bruin is Lector Goed Leven met Dementie aan Hogeschool Windesheim en doet al jarenlang onderzoek naar zorgboerderijen. Tijdens deze presentatie neemt zij ons mee in de bevindingen van haar onderzoek bij ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers met zorgboerderijen, maar legt ook de verbinding met de kracht van 'het gewone leven' voor alle doelgroepen. Ze kijkt daarbij naar wat zorgboerderijen doen, maar ook waarom dat zo belangrijk is voor de deelnemers. Hiervoor baseert zij zich zowel op haar eigen als op internationaal onderzoek. Ook gaat zij in op de lessen die geleerd kunnen worden van zorgboerderijen.

De hele mens

Wat heeft topsport met zorglandbouw te maken? Beiden werken ze eraan om mensen optimaal positief gezond te maken, waarbij gezondheid zo veel meer is dan alleen afwezigheid van ziekte. Carl Verheijen weet dat als topsporter als geen ander. Hij is al meer dan 12 jaar bezig om die inzichten door te vertalen naar een nieuw systeem voor (Positieve) gezondheid en zorg in Nederland. Hij neemt de zorgboeren mee in de recente ontwikkelingen van de omslag van “ziekte” naar gezondheid, en vertaalt dat ook weer terug naar de wereld van de zorgboeren en de systemen waarin hun cliënten/deelnemers werken, leren en leven.

Dagvoorzitter René Schepers kent de zorglandbouw en multifunctionele landbouw al vele jaren, en zal ons ook bij deze dag begeleiden. Hij zal de aangeboden kennis en inspiratie maximaal omzetten naar jouw praktijk. René neemt ons mee langs de kernwaarden van de zorglandbouw, en hoe deze te benutten zijn in de zorg, en in jouw contacten met gemeenten, zorgkantoren en andere organisaties.

Naast de sprekers is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe inzichten op te doen en het is een makkelijke manier om aan te haken bij landelijke ontwikkelingen.