Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Aangesloten zorgboerderijen in Friesland

Zorg voor dementerende ouderen

Gericht zoeken
Geef hieronder uw wensen aan.
Nog plek:
   Alleen zorgboerderijen waar nog plek is
Doelgroep:

Zorgvorm:

Andere provincie:

Kwaliteitssysteem:
  alle zorgboerderijen
  alleen zorgboerderijen met een kwaliteitskeurmerk
Er zijn 16 boerderijen gevonden.
Klik op de naam van een zorgboerderij voor meer informatie.

Zorgboerderijen met een achter de naam, hebben het
kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg gekregen.
Zorgboerderijen met een achter de naam, hebben het
HKZ keurmerk.

Blessum - De Buorren Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
De Knipe - It Wolwęzen leren werken wonen Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg Deze boerderij heeft het HKZ keurmerk
Fochteloo - De Fochtel Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Gorredijk - De Wâldwille
Grou - De Meezinger Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Harich - Boerderij Welgelegen
Heerenveen - Zorg-kinderboerderij Ten Woude
Hommerts - Jeltehof Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Hoorn, Terschelling - de Tiling
Idzega - It Klokhús
Lollum - Arum - Recreatieboerderij Slachtehiem Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nieuwehorne - Dagbesteding Het Sleutelbos Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nij Beets - Zorgboerderij De Ripen Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nij Beets - 't Boerehiem Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Parrega - Veldzicht Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Twijzelerheide - De Witrik Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg